Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
5.6.2023 02:49

LTKY014 Tiedonhankintamenetelmät ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet, 2 op, Reaaliaikainen verkko-opetus, JY:n avoin yliopisto

Terveystieteiden yhteiset opinnot (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 10.11.22 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 30.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.22 - 31.1.23
Ilmoittautumisaika: 1.9.22 klo 0:00 - 10.11.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.9.22 - 31.1.23
Laajuus: 2 op
Ilmoittautuneita: 9
Organisaatiot:Terveystieteiden yhteiset opinnot (avoin yo) (TERYHAVO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:

Aiheen valinta ja rajaaminen
Tiedonhaku
Kirjallisen työn rakenne ja ulkoasu
Tieteellisen kirjoittamisen eettiset periaatteet
Lähdeaineistoon viittaaminen
Lähdeluettelon laatiminen

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija…

  • hallitsee tieteellisen kirjoittamisprosessin vaiheet ja osaa laatia seminaarityön
  • osaa valita ja rajata seminaarityön aiheen
  • pystyy itsenäiseen tiedonhakuun
  • osaa suunnitella ja kirjoittaa seminaarityön
  • osaa soveltaa kirjoittamisessaan hyvien tieteellisten käytänteiden periaatteita 
Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin
  • Ilmoittautuminen on sitova. 
  • ​Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista
  • Jos avoin yliopisto joutuu perumaan opinnot esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi, opiskelijalle tarjotaan ensisijaisesti suoritusoikeuden siirtämistä toiseen suoritustapaan. Jos tämä ei ole mahdollista, opiskelijalle hyvitetään koko opintomaksu. 
Suoritustavat:

Opintojakso alkaa ja päättyy tiettynä ajankohtana ja edellyttää aktiivista osallistumista kurssiin erilaisin tehtävin, materiaalein ja keskusteluin. Kokonaisuus sisältää myös reaaliaikaista verkko-opetusta.

Zoom-verkko-opetus pe 11.11.2022 klo 9-14.30 ja to 1.12.2022 klo 14-15.30.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2013. Tutki ja kirjoita. 15–17. painos. Helsinki: Tammi. (464 s.) (soveltuvin osin)

Liikuntatieteellisen tiedekunnan kirjoitusohjeet: Tiedekunnan kirjoitusohjeet (Tuula Tutkija) — Liikuntatieteellinen tiedekunta (jyu.fi)

Jyväskylän yliopiston ohjeet vilpin ja plagioinnin ehkäisemiseksi opiskelussa ja vilppitapausten käsittely: Vilppitapausten käsittely — Jyväskylän yliopisto (jyu.fi)

Jyväskylän yliopiston plagiaatintunnistussivut:
Turnitin akateemisen kirjoittamisen tukena — Digipalvelut (jyu.fi)

Viitteidenhallintaohjelmat:
Viitteidenhallintaohjelmat — Jyväskylän yliopiston Koppa (jyu.fi)

Kirjastotuutori: https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori

Perus-IT-taitojen opinnoiksi/kertaukseksi suositellaan ITKP1010 Digitaalisen osaamisen perusteet (3op) -opintojaksoa: Digitaalisen osaamisen perusteet — Jyväskylän yliopiston opinto-opas (jyu.fi)

Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste

help.jyu.fi

040 576 7760

Avainsanat:

Tiedonhankintamenetelmät ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet, Terveystieteiden metodiopinnot

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Ohjaus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkko-opetus [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, minimi 10, maksimi 20
ilm.aika: 1.9.2022 00:00 - 10.11.2022 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Zoom-sovelluksessa45pe11.11.202209:00-14:30-Tapahtuman tiedot
2Zoom-sovelluksessa48to1.12.202214:00-15:30-Tapahtuman tiedot