Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
21.9.2023 21:33

LTKY4001 Kehosta mitattava hyvinvointitieto, 2 op, verkkokurssi, JY:n avoin yliopisto

Liikunta- ja hyvinvointiosaaminen (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.23 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.8.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.8.23
Laajuus: 2 op
Ilmoittautuneita: 827
Organisaatiot:Liikunta- ja hyvinvointiosaaminen (avoin yo) (AVOLKTH)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Opintojakso suoritetaan JYU Online Courses -oppimisympäristössä.

Sisältö:

Itsensä mittaamisesta on tullut monelle ihmiselle arkipäivää puettavien laitteiden yleistyttyä. Mittarit ja niiden antamat tulokset eivät itsessään lisää meidän hyvinvointiamme, vaan tietoa on osattava tulkita ja muuntaa itselle sopiviksi hyvinvointiteoiksi. Tämä opintojakso tarjoaa tutkimukseen perustuvaa tietoa ja taitoja hyvinvointitiedon mittaamisesta, mittaustulosten tulkinnasta ja hyödyntämisestä hyvinvoinnin edistämiseen. Opintojakso rakentuu kolmen mitattavissa olevan, hyvinvointiin yhteydessä olevan pääteeman ympärille:

Fyysinen kunto:

  • fyysisen kunnon osa-alueet, kestävyyskunnon arviointi, hapenottokyvyn mittaaminen, voimaharjoittelun seuranta

Fyysinen aktiivisuus

  • liikkumisen suositukset, liikkumisen mittaaminen, liikunnan rasittavuus, energiankulutus

Kuormittuminen ja palautuminen

  • harjoittelun perusperiaatteet, palautuminen ja sykevälivaihtelu, autonominen hermosto, uni, ravitsemus
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvata tavanomaisimpien hyvinvointimuuttujien, kuten fyysisen kunnon, fyysisen aktiivisuuden, unen ja palautumisen mittausperiaatteet ja mittaustarkkuuden
  • tulkita hyvinvointimittareista saatavaa tietoa
  • soveltaa mittareista saatavaa tietoa hyvinvoinnin edistämiseen
Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin
  • Ilmoittautuminen on sitova. 
  • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden. 
Suoritustavat:

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti opiskellen JYU Online Courses -oppimisympäristössä. Opintosuoritus edellyttää monivalintatenttien tekemistä ja keskustelualueille osallistumista.

Arviointi hyväksytty-hylätty

 

JYU Online Courses -oppimisympäristöön kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu 


Katso opiskeluohjeet JYU Online Courses -oppimisympäristöstä: https://onlinecourses.jyu.fi/

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.