Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
8.6.2023 07:57

YFIP1003 Yhteiskuntateoriat, 5 op, oppimistehtävä, Alkio-opisto

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 4
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Yhteiskuntatieteet ja filosofia (avoin yo) (AVOYFI)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto
Ajankohtaista:

Tämä jakso kuuluu yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopintoihin.

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston 
yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu 
opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet. 

Sisältö:

Opintojakson aikana käydään läpi yhteiskuntateorian keskeisiä suuntauksia ja käsitteitä.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee kuvaamaan sosiaalitieteiden keskeisiä käsitteitä ja teoreettisia lähestymistapoja sekä tunnistaa näiden merkityksen sosiaalitieteissä.

Esitiedot:

Ei esitietoja

Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Luento-osuus suoritetaan oppimispäiväkirjalla, jossa opiskelija tarkastelee pohtivasti luennoilla käsiteltyjä asioita ja reflektoi omaa oppimistaan. Kirjallisuusosuus suoritetaan oppimistehtävillä itsenäisesti tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Aro, Jari & Jokivuori, Pertti: Klassinen sosiologia ja moderni maailma. Docendo 2015; ISBN: 9789522911971

Aro, Jari & Jokivuori, Pertti Klassinen sosiologia ja moderni maailma. Docendo 2014. (e-kirja); ISBN: 978-952-291-098-1

Lisäksi muu opettajan Moodlessa ilmoittama kirjallisuus

Vertailu

Korpissa on valittavana 5 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.