Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
8.6.2023 09:06

KEMP1110 Molekyylien maailma, 5 op, reaaliaikainen lähiopetus ja lähitentti, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Kemia (avoin yo)

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 23
Organisaatiot:Kemia (avoin yo) (AVOKEM)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Tampereen kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Tämä opintojakson suoritustapa kuuluu kemian perusopintokokonaisuuteen (25 op).

Sisältö:
 • Kemian peruskäsitteet, tieteellinen lähestymistapa.
 • Alkuaineet ja jaksollisen järjestelmän rakenne.
 • Yhdisteet ja niiden nimeäminen.
 • Reaktioyhtälöiden tasapainottaminen ja stoikiometria.
 • Kaasujen käyttäytyminen, ideaalikaasulait.
 • Johdatus atomien ja molekyylien kvanttimekaaniseen malliin.
 • Kemiallinen sidos ja molekyylien väliset vuorovaikutukset.
 • Molekyylien rakenne: Lewis-, VSEPR-, valenssisidos- ja molekyyliorbitaalimallit.
 • Johdatus optiseen spektroskopiaan.
Osaamistavoitteet:

Opintojakson hyväksytysti suorittanut opiskelija:

 • Osaa käyttää kemian peruskäsitteitä ja –termejä.
 • Tietää yhdisteiden nimeämisen perusteet.
 • Hallitsee reaktioyhtälöiden kirjoittamisen ja tasapainottamisen sekä stoikiometriset ja konsentraatiolaskut.
 • Tuntee ideaalikaasulain taustan ja osaa käyttää sitä kaasujen ominaisuuksien laskemiseen.
 • Osaa selittää alkuaineiden ominaisuuksia jaksollisen järjestelmän ja elektronikonfiguraation perusteella.
 • Osaa kvalitatiivisesti selittää atomien ja molekyylien kvanttimekaanisen mallin.
 • Osaa soveltaa kemiallisen sitoutumisen malleja molekyylien rakenteen ja ominaisuuksien tarkastelussa.
 • Tuntee IR- ja UV/VIS-spektroskopioiden perusperiaatteet.

Työelämätaidot:

 • Tuntee tieteellisen lähestymistavan perusteita.
 • Harjaantuu luonnontieteeseen perustuvan vieraskielisen tekstin (kirja) käytössä.
Esitiedot:

Ei esitietoja

Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

KEMP1110 Molekyylien maailma on johdanto kemian yliopisto-opintoihin, joka kertaa lukion kemian pitkää oppimäärää.

Opinnoissa on luennot ja viikoittaiset laskuharjoitukset. Arvosana muodostuu joko tentin arvosanasta (100 %) tai tentin (75 %) ja laskuharjoitusten (25 %) yhdistelmästä, opintosuoritus arvostellaan opiskelijalle edullisemman tavan perusteella.

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu 

Kirjallisuus:
 • Tro, Nivaldo J.: Chemistry - a Molecular Approach, International tai Global Edition, Pearson Education International, luvut 1-5, 7-10 sekä 11.1-11.4. Kaikki kirjan painokset käyvät.
 • Lisäksi Moodlessa jaettavaa materiaalia. Tenttimateriaalina luentomoniste, joka perustuu edellä mainittuun kirjallisuuteen.

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.