Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.6.2023 11:47

KEMP1120 Kemiallinen tasapaino ja energia, 5 op, reaaliaikainen lähiopetus ja lähitentti, Alkio-opisto

Kemia (avoin yo)

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 3
Organisaatiot:Kemia (avoin yo) (AVOKEM)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Tämä opintojakson suoritustapa kuuluu kemian perusopintokokonaisuuteen (25 op).

Sisältö:
 • Liuoskemiaa; liukoisuus, kolligatiiviset ominaisuudet.
 • Reaktiokinetiikka, kemiallinen tasapaino.
 • Hapot ja emäkset, pH, puskuriliuokset.
 • Lämpökemia ja termodynamiikka: entalpia, entropian ja Gibbsin energian muutokset sekä kalorimetria.
 • Sähkökemia; sähkökemialliset kennot, normaalipotentiaali ja kennopotentiaali, elektrolyysi.
Osaamistavoitteet:

Opintojakson hyväksytysti suorittanut opiskelija:

 • Tuntee liukoisuuden käsitteen ja osaa nimetä siihen vaikuttavia tekijöitä sekä laskea aineiden liukoisuuksia.
 • Osaa selittää sulamis- ja kiehumispisteen muutokset kolligatiivisten ominaisuuksien avulla.
 • Tuntee reaktion nopeuteen vaikuttavat tekijät ja osaa määrittää reaktion kertaluvun kokeellisten havaintojen perusteella.
 • Osaa selittää, miten reaktion tasapainoasemaan voidaan vaikuttaa sekä määrittää reaktion tasapainovakion ja tasapainokonsentraatiot.
 • Hallitsee happo-emäsreaktioihin liittyvät käsitteet ja ilmiöt sekä osaa tulkita happo-emäs-titrauskäyrää.
 • Ymmärtää lämpökemian ja kalorimetrian perusteet.
 • Osaa kuvata kemiallisen systeemin tilaa termodynaamisten funktioiden avulla.
 • Tuntee sähkökemiallisen parin toimintaperiaatteen ja osaa kuvata sitä kemian merkkikielellä.


Työelämätaidot:

 • Datan käsittely tietoteknisin menetelmin.
 • Harjaantuu luonnontieteeseen perustuvan vieraskielisen tekstin (kirja) käytössä.
Esitiedot:

Esitiedoiksi suositellaan joko opintojaksoa KEMP1110 Molekyylien maailma tai KEMP111 Kemian perusteet sekä vähintään lukiotason matemaattisia valmiuksia. Huolehdithan, että sinulla on vaadittavat edeltävät opinnot suoritettu, jotta menestyt hyvin opinnoissa. Voimme tarvittaessa tarkistaa edeltävät opintosi opiskelusi aikana.

Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Saat ohjeet opintojakson suorittamiseen omasta oppilaitoksestasi.

Arvosana muodostuu joko tentin arvosanasta (100 %) TAI tentin (75 %) ja laskuharjoitusten (25 %) yhdistelmästä. Opintosuoritus arvostellaan opiskelijalle edullisemman tavan perusteella.

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu 

 

Kirjallisuus:
 • Tro, Nivaldo J.: Chemistry - A Molecular Approach, Pearson Education, luvut 6, 13–19 (4. painos, 2017) tai 6, 12–18 (1.–3. painokset).

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.