Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
8.6.2023 07:48

KEMP1155 Elinympäristön kemia, 2 op, Verkkokurssi, Alkio-opisto

Kemia (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 17.2.23 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 9.12.22 - 17.3.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 17.2.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 9.12.22 - 17.3.23
Laajuus: 2 op
Ilmoittautuneita: 6
Organisaatiot:Kemia (avoin yo) (AVOKEM)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Tämä jakso kuuluu Kemian perusopintoihin (25op).

Sisältö:

Johdantokurssi kemian merkityksestä, käytännön sovelluksista ja kemian ilmiöistä luonnossa, teollisuudessa ja ihmisen elinympäristössä.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson hyväksytysti suorittanut opiskelija:

 • Ymmärtää kemian merkityksen yhteiskunnassa.
 • Tiedostaa kemian roolin yhteiskunnassa tieteenä ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuutena.
 • Tunnistaa kemiallisten ilmiöiden yhteyden arkipäivän elämään.
 • Tunnistaa ja hallitsee kemiallisia prosesseja, jotka liittyvät luonnonilmiöihin ja luonnon kiertokulkuun.
 • Tuntee vihreän kemian perusperiaatteet.
 • Tuntee elinympäristöön liittyviä tyypillisiä kemiallisia ilmiöitä ja reaktioita.

Työelämätaidot:

 • Asiantuntijatekstin laatiminen
 • Oman alan tuntemus liittyen kemikaaliturvallisuuteen ja -lainsäädäntöön 
 • Tiedonhankinta ja –arviointi 
 • Ajanhallinta
Esitiedot:

Ei esitietoja

Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

KEMP1155 Elinympäristön kemia on verkkokurssi, jonka tehtäviä voi suorittaa omaan tahtiin ajanjaksolla 9.12.2022-17.3.2023. Kurssin päättymispäivään 17.3.2023 mennessä palautetut tehtävät arvioidaan, ja näistä saadun yhteispistemäärän perusteella annetaan kurssista arvosana.   

Moodle-ympäristön kurssiavain lähetetään ennen verkkokurssin käynnistymistä yhteistyöoppilaitoksen vastuuhenkilölle, joka välittää kurssiavaimen verkkokurssille ilmoittautuneille yhteistyöoppilaitoksen opiskelijoille. 

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu