Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
8.6.2023 07:22

PSYA1901 Psykologian erityisopinnot, 5 op, oppimistehtävä ja reaaliaikainen lähiopetus, Alkio-opisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 22.1.23 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 22.1.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 3
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Psykologia (avoin yo) (AVOPSY)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto
Ajankohtaista:

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy psykologian aineopintokokonaisuuteen.

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:

Artikkelikatsaus on näyte opiskelijan itsenäisestä, kriittisestä ajattelusta ja pohtivasta, selkeästä tieteellisen asiatekstin tai teoreettiseen kirjallisuuteen perustuvan soveltavan tekstin kirjoittamisesta. Katsaus perustuu psykologian alan tutkimusartikkeleihin. Katsauksen aihe liittyy johonkin jo suoritettuun opintojaksoon (Kehityspsykologia II, Neuropsykologia II, Persoonallisuuspsykologia II, Kliininen psykologia II, Kognitiivinen psykologia II, Työpsykologia tai Geropsykologia).

Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on erityistietämystä yhdeltä tai useammalta psykologian alueelta.
Esitiedot:

Tämän jakson suorittaminen edellyttää edeltäviä opintoja/esitietoja. Esitietoina sinulla tulee olla tehtynä psykologian oppiaineen perusopinnot. Huolehdithan, että sinulla on vaadittavat edeltävät opinnot suoritettu, jotta menestyt hyvin aineopintotasoisissa opinnoissa. Voimme tarvittaessa tarkistaa edeltävät opintosi opiskelusi aikana. 

Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Tällä opintojaksolla tehdään oppimistehtävä (5 op).

Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella tehtävän Moodlessa.

Oppimistehtävä on artikkelikatsaus, joka perustuu neljään englanninkieliseen psykologian alan tutkimusartikkeliin.

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Artikkelikatsaus on neljään englanninkieliseen artikkeliin perustuva katsaus. Katsaukseen valitaan suhteellisen uusia kansainvälisissä psykologian aikakauslehdissä julkaistuja empiirisiä tutkimusartikkeleita. On suositeltavaa, että yksi artikkeleista olisi nk. katsausartikkeli (review), joka antaa kattavamman kuvan kyseistä aihetta koskevasta aiemmasta tutkimuksesta. Lisäohjeita artikkeleiden valintaan löytyy Moodlesta.

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.