Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
8.6.2023 08:32

PSYA140 Kliininen psykologia II, 5 op, Oppimistehtävä, Alkio-opisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 22.1.23 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 22.1.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 5
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Psykologia (avoin yo) (AVOPSY)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto
Ajankohtaista:

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy psykologian aineopintokokonaisuuteen.

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:

Opintojakson aikana perehdytään interventiotutkimuksen perusteisiin, erilaisiin diagnoosiluokituksiin ja niihin liittyviin määritelmiin sekä häiriöiden arviointiin liittyviin ongelmiin. Lisäksi käsitellään häiriöiden kehittymistä, perehdytään yleisellä tasolla psyykkisten häiriöiden interventiomenetelmiin sekä niihin liittyviin sovelluksiin.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa mielenterveyshäiriöiden diagnoosiluokituksia ja häiriöihin liittyviä keskeisiä piirteitä. Hän osaa tarkastella kriittisesti ja monipuolisesti mielenterveyshäiriöitä ja niiden luokittelujärjestelmiä. Opiskelija tietää mielenterveyshäiriöiden tutkimuksen perusteista ja niiden hoitomenetelmistä.

Esitiedot:

Psykologian perusopinnot suoritettu.

Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella useampia rajattuja tehtäviä. Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan puitteissa palautuspäivämäärät huomioiden.

Opiskelutapa sisältää kaksi tehtäväkokonaisuutta. Ensimmäisessä tehtäväkokonaisuudessa tehdään oppimistehtävä 1 ja monivalintatehtävät. Toisessa tehtäväkokonaisuudessa tehdään oppimistehtävä 2A ja 2B sekä monivalintatehtävät.

Oppimistehtävien viimeinen palautuspäivä on 31.7.2023

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

KUMPULAINEN, K., ARONEN, E., EBELING, H., LAUKKANEN, E., MARTTUNEN, M., PUURA, K. & SOURANDER, A. (toim.) (2017). Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Helsinki: Duodecim. Osat III (s. 194–425), V (s. 484–624), VI (s. 628–665) ja VII (s. 668–692).

JA

LÖNNQVIST, J., HEIKKINEN, M., HENRIKSON, M., MARTTUNEN, M. & PARTONEN, T. (toim.) (2007 tai uudempi). Psykiatria. Helsinki: Duodecim.

JA

DAVISON, G. C. & NEALE, J. M. (2004 tai uudempi). Abnormal psychology. New York: Wiley. Luvut 6, 8–12, 14–17. 

Abnormal psychology kirjasta luettavat aihealueet:

 • Anxiety Disorders
 • Stress and Health
 • Mood Disorders
 • Eating Disorders
 • Substance-Related Disorders
 • Schizophrenia
 • Sexual and Gender Identity Disorders
 • Disorders of Childhood
 • Late Life and Psychological Disorders

LUENNOT

Eri opiskelutavoissa voi olla edellä mainittujen lisäksi myös muuta kirjallisuutta tai lähdemateriaalia. Katso käytettävä kirjallisuus/lähdemateriaalit opiskelutavan yhteydestä Moodlesta.

Vertailu

Korpissa on valittavana 5 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.