Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
8.6.2023 07:39

KIKV1003 Draama, 5 op, Oppimistehtävä, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 1
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjoittaminen (avoin yo) (AVOKIK)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Hämeen kesäyliopisto, Snellman-kesäyliopisto, Työväen akatemia
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy kirjoittamisen perusopintokokonaisuuteen ja kirjoittamisen aineopintokokonaisuuteen.

Sisältö:

Draaman keskeisten piirteiden harjoittelu ja dramaturginen ajattelu: kirjoittaminen, lukeminen, analysoiminen ja tulkitseminen.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa draaman keskeiset laji- ja ominaispiirteet
 • määritellä draaman teoreettisin käsittein osana kirjoittamisen lajeja, traditiota ja omaa kirjoittamistaan
 • kirjoittaa draamatekstin ja arvottaa sitä suhteessa lajin vaatimuksiin

tunnistaa ja etsiä käsikirjoitukselleen julkaisukanavia.

Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Voi sisältää lähiopetusta.

Suoritustavat saattavat vaihdella eri yhteistyöoppilaitoksissa. Tarkempia tietoja saa niiden opetusohjelmista.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/  

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:
 • Aaltonen, J. 2018. Käsikirjoittajan työkalut: audiovisuaalisen käsikirjoituksen tekijän opas (4. painos). Helsinki: SKS.
 • Aro, E. & Viljanen M. (toim.) 2011. Korville piirretyt kuvat. Kirjoituksia kuunnelmasta ja äänitaiteesta. Helsinki: Like.
 • Cantell, S. 2011. Timantiksi tiivistetty. Kerronnalliset strategiat fiktiivisessä lyhytelokuvassa. Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto.
 • Hietalahti, J. 2018. Huumorin ja naurun filosofia. Helsinki: Gaudeamus.
 • Hiltunen, A. 1999. Aristoteles Hollywoodissa. Helsinki: Gaudeamus.*
 • Lehmann, H.-T. 2009. Draaman jälkeinen teatteri. Helsinki: Like.
 • Numminen, K., Kilpi, M. & Hyrkkänen, M. 2018. Dramaturgiakirja: kaikki järjestyy aina. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja.*
 • Rosenthal, A. 2013. From chariots of fire to the king's speech: Writing biopics and docudramas. Carbondale: Southern Illinois University Press.*
 • Salminen, P. & Snicker, E. (toim.) 2012. Jumalainen näytelmä. Dramaturgisia työkaluja. Helsinki: Like
 • Soikkeli, M. 2018. Rakkauselokuvan käsikirja.
 • Soikkeli, M. 2016. Tieteiselokuvan käsikirja.
 • Steinby, L. & Tanskanen, K. 2013. Näytelmäkirjallisuus eli draama. Teoksessa Mäkikalli, A. & Steinby, L. (toim.) Johdatus kirjallisuusanalyysiin. Helsinki: SKS, 255–350.
 • Vacklin, A. & Roosenvall, J. 2015. Käsikirjoittamisen taito. Helsinki: Like.
 • Visapää, L. 2013. Näyttämöohjeet ja dialogin tulkinta – Lingvistinen näkökulma. Teoksessa Koivisto, A. & Nykänen, E. (toim.) Dialogi kaunokirjallisuudessa. Helsinki: SKS, 183–209.

Lisäksi opettajan antama muu materiaali. 

* Saatavilla sähköisenä.

Vertailu

Korpissa on valittavana 9 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.