Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
4.12.2022 12:56

KIKA407 Tekstikokonaisuus - genreen harjaantuminen A, 5 op, Oppimistehtävä, Hämeen kesäyliopisto

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 22.1.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjoittaminen (avoin yo) (AVOKIK)
Opetuksen järjestäjät:Hämeen kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:

Tekstikokonaisuuden suunnittelu ja genren valinta. Tekstin tuottaminen

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 · suunnitella ja laittaa alulle laajan tekstikokonaisuuden

 · työskennellä pitkäjänteisesti ja itsenäisesti

 · etsiä taidollista, tieteellistä ja taiteellista tietoa työskentelynsä tueksi

· hankkia vertaispalautetta

· soveltaa valitsemansa genren piirteitä omassa tekstikokonaisuudessaan.

Esitiedot:

Tämän jakson edeltävinä opintoina suositellaan kirjoittamisen oppiaineen perusopintoja.

Ilmoittautuminen:
  •  Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella suunnitelman (rajatusta) tekstikokonaisuudesta. Saat suunnitelmastasi opettajan kommentin. Voit näiden neuvojen tukemana kirjoittaa ensimmäistä versiota, josta saat jälleen opettajan palautteen ja arvion. Lisäksi hankit itse vertaispalautetta.

Saatuasi edellä kuvatut vaiheet valmiiksi, voit jatkaa jaksolle KIKA408. Viimeistelet sen aikana tekstiäsi ja työstät oppimispäiväkirjan valmiiksi.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

 

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

Elbow, P. 2012. Vernacular eloquence: what speech can bring to writing. Oxford University Press.*

Svinhufvud, K. 2016. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Art House, 64–98.*

Lyytikäinen, P. 2005. Esipuhe: lajit kirjallisuudessa. Teoksessa P. Lyytikäinen, J. Nummi & P. Koivisto (toim.) Lajit yli rajojen. Suomalaisen kirjallisuuden lajeja. SKS Helsinki, 7–23.*

Huhtala, L. 2006. Kuria ja kurittomuutta: hieman lajeista ja kaanonista. Teoksessa K. Hypén (toim.) Fiktiota! Levottomat genret ja kirjaston arki. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 67–84.*

Lisäksi opettajan antama muu materiaali.*

(*Saatavilla sähköisesti.)

 

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.