Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
4.12.2022 14:06

KIKA420 Kirjoittamisen opettaminen, 5 op, Oppimistehtävä, Hämeen kesäyliopisto

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 22.1.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjoittaminen (avoin yo) (AVOKIK)
Opetuksen järjestäjät:Hämeen kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy kirjoittamisen aineopintokokonaisuuteen.

Sisältö:

Keskeiset oppimiskäsitykset ja niiden soveltaminen kirjoittamisen opetuksen suunnitteluun kohderyhmän mukaan. 

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa nykyaikaiset kirjoittamisen opetuksen oppimiskäsitykset ja -teoriat
 • analysoida omia kirjoittamisen opetus- tai opiskelukokemuksiaan
 • tiedostaa oman näkemyksensä hyvästä kirjoittamisen opetuksesta
 • suunnitella tavoitteellisen kirjoittamisen opetustuokion lapsille, nuorille tai aikuisille.
Esitiedot:

Tämän jakson edeltävinä opintoina suositellaan kirjoittamisen oppiaineen perusopintoja.

Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Suoritustavat voivat vaihdella eri yhteistyöoppilaitoksissa, esimerkiksi oppimistehtävään voi liittyä pakollista lähiopetusta.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:
 • Haanpää, P. 2015. Sanataideohjaajan opas. Helsinki: Avain.:
 • Kallionpää, O. 2014. Mitä on uusi kirjoittaminen? Uusien mediakirjoitustaitojen merkitys. Media & viestintä 37(2014): 4, 60–78. Julkaistu uudelleen: Kallionpää, O. 2017. Uuden kirjoittamisen opetus. Osallistavaa luovuutta verkossa. Väitöskirja. Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Jyväskylän yliopisto. Scriptum. Creative writing research journal. 2017, vol. 4, issue 1. *
 • Pylkkä, O. 2010. Oppimiskäsitykset-verkkomateriaali. JAMK. Luettu 19.3.2020. *
 • Svinhufvud, K. 2016. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Art House, soveltuvin osin. 
 • Tynjälä, P. 2018. Integratiivinen pedagogiikka -video. JYU. *
 • Lisäksi opettajan antama muu materiaali.

          *Saatavilla sähköisenä)

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.