Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
6.10.2022 21:11

Vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä, 15 - 50 op, Seutuopinnot, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 14.8.22 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 14.8.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 15 - 50 op
Ilmoittautuneita: 3
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä (avoin yo) (AVOVASKEMOD)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Sitova ilmoittautuminen vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä opintokokonaisuuteen 14.8.2022 mennessä. Opintokokonaisuus käynnistetään, mikäli ilmoittautuneita on vähintään 15. Opintokokonaisuuden hinta on alkaen 135 € (15 op). Maksu suoritetaan kullekin jaksolle ilmoittautuessa. Opintoryhmä alkaa Zoom-ohjauksella ryhmänohjaajan kanssa 5.9.2022. Opintojen esittelyn lisäksi voit kysyä sinua askarruttavia asioita.

Tervetuloa aloittamaan Keski-Suomessa seutuopintoina tarjottavia vastuullinen ja kestävä kehitys työelämässä -opintoja. Ryhmän käynnistymisen varmistuminen ja tarkemmat tiedot ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä.

Seutuopintoihin on valittu ryhmämuotoisesti suoritettavaksi 13 opintopisteen kokonaisuus, jonka lisäksi opiskelija valitsee opintokokonaisuudesta vähintään yhden 2 opintopisteen laajuisen opintojakson. Seutuopintojen 15 opintopisteen kokonaisuuden lisäksi opintokokonaisuuden voi halutessaan suorittaa myös 30 tai 50 opintopisteen laajuisena. Lista pakollisista ja valinnaisista jaksoista löytyy sivun alareunasta.

Opintojen alustava aikataulu, muutokset mahdollisia. Tarkemmat ohjeet tulevat myöhemmin.

JSBY4110 Johdanto vastuulliseen työelämään 2 op:
Oppimistehtävä: opintojakso käynnistyy 22.8.2022
Aloitusohjaus 5.9.2022

BENY2021 PW MOOC I: Johdatus planetaariseen hyvinvointiin 1 op:
Oppimistehtävä: suoritetaan itsenäisesti elo-syyskuussa 2022

JSBY4130 Vastuullinen sijoittaminen 3 op:
Oppimistehtävä: opintojakso käynnistyy 1.10.2022
Aloitusohjaus marraskuussa 2022

BENY2022 PW MOOC II: Järjestelmät ja planetaarinen hyvinvointi 1 op:
Oppimistehtävä: suoritetaan itsenäisesti loka-marraskuussa 2022

JSBY4120 Vastuullinen taloustiede 2 op:
Oppimistehtävä: opintojakso käynnistyy 9.12.2022
Aloitusohjaus tammi-helmikuussa 2023

BENY2023 PW MOOC III: Hyvä elämä ja planetaarinen hyvinvointi 1 op:
Oppimistehtävä: suoritetaan itsenäisesti tammi-helmikuussa 2023

BENY2024 PW MOOC IV: Reittejä planetaariseen hyvinvointiin 1 op:
Oppimistehtävä: suoritetaan itsenäisesti maalis-huhtikuussa 2023

Valinnainen jakso 2 op:
Kts. lista sivun alareunassa

JSBY4140 Vastuullisuusosaamisen soveltaminen työelämässä 2 op:
Oppimistehtävä: opintojakso käynnistyy keväällä 2023
Aloitusohjaus huhtikuussa 2023

Sisältö:

Vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä opintokokonaisuus tarjoaa sinulle mahdollisuuden kehittää vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvää osaamista, jota tarvitaan työelämässä jokaisella alalla ja erilaisissa tehtävissä.
Vastuullisuusosaaminen ja ymmärrys kestävyysmurroksesta ovat tulevaisuuden työelämän perustaitoja. Kyky arvioida, soveltaa ja kehittää vastuullisuuden eri osa-alueita on tärkeää kaikille organisaatioille ja edellyttää monitieteistä näkökulmaa. Opintokokonaisuudesta saat laajan ymmärryksen vastuullisesta liiketoiminnasta sekä eväitä organisaatioiden toiminnan arviointiin ja kehittämiseen.

Osaaminen vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä työelämässä on tärkeää kaikille organisaatioille ja edellyttää monitieteistä näkökulmaa. Opinnot vastaavat opiskelijan tarpeeseen kehittää, uudistaa ja täydentää osaamistaan työuran eri vaiheissa, mukaan lukien työurien välit. Monitieteisistä opinnoista voi rakentaa sisällöltään ja laajuudeltaan itselleen sopivan opintokokonaisuuden, joka vastaa oman osaamisen yksilöllisiin kehittämistarpeisiin. Valintoja voi tehdä henkilökohtaisen kiinnostuksen ja omassa työtehtävässä tarvittavan osaamisen perusteella tai tulevia uratoiveita ajatellen. 

Voit sisällyttää pakollisten opintojen lisäksi opintoihin juuri niitä opintojaksoja, jotka parhaiten vastaavat kiinnostuksesi kohteita ja osaamistarpeitasi. Johdantojakso johdattaa sinut teemoihin ja ohjaa sinua sopivien opintojaksojen valinnassa. Voit painottaa omaa osaamistasi valitsemalla opintoja esimerkiksi kauppatieteen, taloustieteen, filosofian, yhteiskuntatieteen, psykologian tai kasvatustieteen aloilta. Myös opintojen laajuuden voit valita vapaasti omaan tilanteeseesi sopivaksi. Opintojen lopussa soveltavalla jaksolla tarkastelet vastuullisuuden ja kestävän kehityksen teemoja oppimasi perusteella ja sovellat osaamista työelämän tilateisiin.

Osaamistavoitteet:

Opintokokonaisuuden yksilölliset valinnat sekä opintokokonaisuuden laajuus vaikuttavat osaamistavoitteisiin. Yleisellä tasolla opintokokonaisuuden tavoitteena on:

 • tunnistaa vastuullisuuden ja kestävän kehityksen merkitys työelämän eri tehtävissä 
 • ymmärtää ja vahvistaa yksilön toimijuutta työelämän vastuullisuuskysymyksissä 
 • tunnistaa kestävään kehitykseen liittyviä paikallisia ja globaaleja kysymyksiä sekä niiden välisiä suhteita 
 • tunnistaa ja ymmärtää YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sekä soveltaa niitä organisaation toimintaan 
 • tunnistaa vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvien päätösten ja valintojen seurauksia ja vaikutuksia 
 • tarkastella kriittisesti vastuullisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmia organisaatiossa ja soveltamaan oppimaansa
 • tunnistaa yksilön ajattelun ja käyttäytymisen muutokseen sekä työyhteisön muutokseen vaikuttavia tekijöitä 
 • kehittää työelämätaitoja kuten erilaisia oppimis-, viestintä- ja yhteistyötaitoja 
 • lisätä eettistä osaamista ja reflektiotaitoja sekä kriittisen ajattelun taitoja

 

Pakolliset jaksot

 • JSBY4110 Johdanto vastuulliseen työelämään (2 op)
 • JSBY4140 Vastuullisuusosaamisen soveltaminen työelämässä (2 op)

Ryhmämuotoisessa toteutuksessa aikataulutettuna suoritettavat jaksot

 • BENY2021 PW MOOC I: Johdatus planetaariseen hyvinvointiin (1 op)
 • JSBY4130 Vastuullinen sijoittaminen (3 op)
 • BENY2022 PW MOOC II: Järjestelmät ja planetaarinen hyvinvointi (1 op)
 • JSBY4120 Vastuullinen taloustiede 2 op
 • BENY2023 PW MOOC III: Hyvä elämä ja planetaarinen hyvinvointi (1 op)
 • BENY2024 PW MOOC IV: Reittejä planetaariseen hyvinvointiin (1 op)

Valinnaiset jaksot

 • CEMA2330 Introduction to Responsible Business (4 op)
 • JSBY7120 Monimuotoisuus työyhteisössä (3 op)
 • YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet (5 op)
 • YJOA2140 Business and Leadership Ethics (5 op)
 • YMAA2110 Kuluttajakäyttäytyminen (6 op)
 • YMAA2170 Sosiaalinen markkinointi (4–6 op)
 • YTTP1150 Viestinnän johtamisen perusteet (5 op)
 • YCCA2150 Corporate reputation management (5 op)
 • YCCA2160 Vuorovaikutus työorganisaatiossa (5 op)
 • BENP1001 Elämän perusedellytykset maapallolla (5 op)
 • KEMP1155 Elinympäristön kemia (2 op)
 • YFIP1001 Maailman tila. Johdatusta yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkasteluun (10 op)
 • YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (5 op)
 • KKEA5004 Johdatus kestävyyskysymyksiin (5 op)
 • FILA140 Filosofinen etiikka (5 op)
 • EKTA2006 Filosofinen ihmistutkimus: Ihmisen tutkimisen perusteet (5 op)
 • EKTA2007 Hyvinvointi ja hyvä elämä (5 op)
 • PSYP130 Persoonallisuuspsykologia I (5 op)
 • PSYA151 Työ- ja organisaatiopsykologia II (5 op)
 • AIKP1013 Aikuinen oppija muuttuvassa työssä ja yhteiskunnassa (5 op)
 • AIKP1015 Asiantuntijuuden ja ammatillisen toimijuuden tukeminen (5 op)
Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
 • Ilmoittautuminen on sitova. 
 • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden. 
Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste

help.jyu.fi

040 576 7760

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit