Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.5.2023 19:16

BENA2020 Ekologia, 3 op, oppimistehtävä, Alkio-opisto

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 3 op
Ilmoittautuneita: 7
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Bio- ja ympäristötiede (avoin yo) (AVOBEN)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Tämä jakso kuuluu bio- ja ympäristötieteiden aineopintokokonaisuuteen.

Sisältö:

Kurssilla opiskellaan ekologian perusteita yksilö-, populaatio-, yhteisö- ja ekosysteemitasolla. Ekologian ja evoluution välistä yhteyttä havainnollistetaan tarkastelemalla yksilöiden välistä vaihtelua sekä käyttäytymis- ja elinkiertoekologiaa. Kurssilla käydään lävitse populaation kasvu, säätely ja rajoittaminen sekä dynamiikka. Yhteisöekologiassa tutustutaan eliöiden välisiin vuorovaikutuksiin, kuten kilpailu, herbivoria, saalistus, loisinta ja mutualismi. Aluetason ekologiassa huomio on metapopulaatioissa, metayhteisöissä ja maisemaekologiassa. 

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa määritellä ekologian peruskäsitteet
 • osaa kuvailla käsitteiden välisiä suhteita ja näin ymmärtää ekologian perusteorioita
 • osaa selittää, miten eri ekologiset tekijät vaikuttavat yksilö-, populaatio-, yhteisö- ja ekosysteemitasolla
 • osaa arvioida ekologisen tiedon luotettavuutta tutkimusesimerkkien valossa
 • tunnistaa ekologian perusteorioiden tärkeyden ihmisen ekosysteemeissä aikaansaamien ongelmien ymmärtämisessä
 • hallitsee ekologian keskeiset englanninkieliset termit. 
Esitiedot:

Ei esitietoja

Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Kurssi suoritetaan tekemällä oppimistehtävät.

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta: https://moodle.jyu.fi/

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta: https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:
 • Cain ML, Bowman WD & Hacker SD: Ecology. Sinauer Associates, Inc. tai
 • Singer FD: Ecology in Action. Cambridge Univ. Press tai
 • jokin muu soveltuva ekologian oppikirja tai oppimismateriaali

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.