Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
3.12.2022 00:26

OLUM1010 Luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja opetuksen polut, 5 op, Oppimistehtävä, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 30.9.22 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 15.1.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 30.9.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 15.1.23
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 32
Maksimi osallistujamäärä: 50
Sopii vielä: 18
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen (avoin yo) (AVOKPTOLUKOK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tämä opintojakso on Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen -moduulin (25 op) pakollinen opintojakso.

Voit kuitenkin halutessasi opiskella tämän opintojakson ilman muita opintoja.

Sisältö:
 • luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja opetuksen jatkumo
 • monilukutaito, kielitietoisuus ja laaja tekstikäsitys
 • tieto- ja viestintäteknologia monilukutaidon ohjaamisessa
 • kehittävä ja kannustava formatiivinen arviointi
 • oppimismotivaatio ja motivaation tukeminen
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa tarkastella lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja opetuksen jatkumoa tutkimustiedon sekä eri kasvatus- ja koulutusasteiden opetussuunnitelmien pohjalta
 • ymmärtää monilukutaidon, kielitietoisen toimintakulttuurin ja tiedonalojen tekstitaitojen merkityksen opetussuunnitelmissa sekä käytännön opetustyössä
 • ymmärtää laajan tekstikäsityksen ja oppijoiden tekstimaailman merkityksen osana monilukutaitoa
 • on tutustunut erilaisiin pedagogisiin lähestymistapoihin tukea luku- ja kirjoitustaitojen yksilöllistä kehitystä ja motivaatiota
 • on perehtynyt kehittävään ja kannustavaan formatiiviseen arviointiin.
Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista.
 • Jos avoin yliopisto joutuu perumaan opinnot esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi, opiskelijalle tarjotaan ensisijaisesti suoritusoikeuden siirtämistä toiseen suoritustapaan. Jos tämä ei ole mahdollista, opiskelijalle hyvitetään koko opintomaksu.
Suoritustavat:

Oppimistehtävässä teet tehtävänantojen ja lähdeaineiston perusteella osatehtäviä Moodlen kurssialueella.  Voit tehdä tehtävät täysin itsenäisesti ja aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan puitteissa. Kaikkien tehtävien tulee olla palautettuina viimeistään 30.11.2022. Huomioithan kuitenkin mahdolliset yksittäisten tehtävien palautusajat ja tehtävien tarkistuspäivämäärät.

 

Oppimistehtäviä otetaan arviointiin 30.9., 30.10. ja 30.11.2022.

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu 

Kirjallisuus:

Alla lueteltu kirjallisuus soveltuvin osin ja lisäksi opintojaksolla sovittu oppimateriaali.

 

 • Luostarinen, A. & Nieminen, J. H. (2019). Arvioinnin käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Luukka, M-R. (2019). Tekstien lukijasta ja kirjoittajasta monilukutaituriksi. Teoksessa M. Harmanen & M. Hartikainen (toim.), Monilukutaitoa oppimassa. Oppaat ja käsikirjat 2019: 2. (s. 33–39). Helsinki: Opetushallitus.
 • Salmela-Aro, K. (toim.) (2018). Motivaatio ja oppiminen. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Nurmi, J.-E. (2013). Motivaation merkitys oppimisessa. Kasvatus, 44(5), 548–554.
Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste

help.jyu.fi

040 576 7760

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.