Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
8.6.2023 07:45

KIKP212 Faktan ja fiktion vuoropuhelu kirjoittamisessa, 5 op, Oppimistehtävä, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 30
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjoittaminen (avoin yo) (AVOKIK)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Hämeen kesäyliopisto, Snellman-kesäyliopisto, Työväen akatemia
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy kirjoittamisen perusopintokokonaisuuteen.

Sisältö:

Faktan ja fiktion erot, yhtäläisyydet ja rajapinnat kirjoittamisessa. Toden ja kuvitteellisen vuoropuhelu kirjoitusprosessissa. Tiedon vastuullinen soveltaminen.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • hankkia tietoa kirjoittamisen pohjaksi
 • soveltaa oppimaansa ja tuottaa samasta aihiosta faktaa ja fiktiota
 • havainnoida faktan ja fiktion yhtäläisyyksiä ja eroja sekä läsnäoloa samassa tekstissä
 • ymmärtää faktan kerronnallisen luonteen ja fiktion tosiasialuonteen
 • tunnistaa faktaan ja fiktioon liittyviä eettisiä kysymyksiä.
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.

 

Suoritustavat:

Suoritustavat voivat vaihdella eri yhteistyöoppilaitoksissa, esimerkiksi oppimistehtävään voi liittyä pakollista lähiopetusta.

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu 

Kirjallisuus:
 • Haavikko, R. (toim.) 2000. Miten kirjani ovat syntyneet 4. Virikkeet, ainekset, rakenteet. Helsinki: WSOY, soveltuvin osin.
 • Havaste, P. 2017. Historiallinen romaani tiedon lähteenä. Teoksessa Hiidenmaa, P. (toim.) T niin kuin tietokirjallisuus. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto, 87–100. *
 • Kuutti, H. (toim.) 2015. Todenmukainen journalismi. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 27–42. *
 • Lahtinen, M. 2009. Historiallisen romaanin ajankuvan rakentaminen. Teoksessa J. Joensuu ym. (toim.) Luova laji. Jyväskylä: Atena, 90–105. *
 • Mikkonen, K. 2005. Fiktion erityisyys ja ainutlaatuisuus Dorrit Cohnin mukaan. Teoksessa D. Cohn. Fiktion mieli. Helsinki: Gaudeamus, 249–264. *
 • Raevaara, T. & Strellman, U. 2019. Tietokirjailijan kirja, luku VI. Jyväskylä: Docendo, 267–299.
 • Turunen, M. (toim.) 2012. Miten kirjani ovat syntyneet 5. Kirjailijoiden studia litteraria 2011–2012. Helsinki: WSOY, soveltuvin osin.
 • Vihma, A., Hartikainen, J., Ikäheimo, H.-P. & Seuri, O. 2018. Totuuden jälkeen. Miten media selviää algoritmien ja paskapuheen aikana. Luku 3. Helsinki: Teos, soveltuvin osin.

  * Saatavilla sähköisenä
   
 • Lisäksi opettajan antama muu materiaali. 

Vertailu

Korpissa on valittavana 12 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.