Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
8.6.2023 08:27

KIKV1002 Proosa, 5 op, Oppimistehtävä, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 30
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjoittaminen (avoin yo) (AVOKIK)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Hämeen kesäyliopisto, Snellman-kesäyliopisto, Työväen akatemia
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy kirjoittamisen perusopintokokonaisuuteen ja kirjoittamisen aineopintokokonaisuuteen.

Sisältö:

Fiktiivisen kertovan tekstin keskeisten piirteiden harjoittelu: kirjoittaminen, lukeminen, analysoiminen ja tulkitseminen.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa proosan keskeiset laji- ja ominaispiirteet
 • määritellä proosan osana kirjoittamisen lajeja, traditiota ja omaa kirjoittamistaan
 • kirjoittaa proosatekstin ja arvottaa sitä suhteessa lajin vaatimuksiin
 • tunnistaa ja etsiä teksteilleen julkaisukanavia.
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden. 
Suoritustavat:

Suoritustavat voivat vaihdella eri yhteistyöoppilaitoksissa, esimerkiksi oppimistehtävään voi liittyä pakollista lähiopetusta.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/  

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:
 • Harju, T. & Rauma, I. 2014. Kohtaa minut! Todellisten henkilöiden luominen proosan kertojaratkaisuilla ja runon puhujilla. Teoksessa Karjula Emilia (toim.) Kirjoittamisen taide & taito. Jyväskylä: Atena, 73–96.
 • Joensuu, J. 2017. Fiktiiviset reseptit ja mahdottomat ateriat kirjallisen komiikan lajina: Matoherkkua, muovikeittoa, potentiaalista salaattia. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti, 2/2017, 5–24.*
 • Juntunen, T. 2015. Episodiromaani ja 2000-luvun suomalainen realismi. AVAIN -Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti 1/2015, 99-105.*
 • Mäkikalli, A & Steinby, L. 2013. Johdatus kirjallisuusanalyysiin. Luku 4. Kertomakirjallisuuden lajeja. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 135–153.*
 • Neimala, K. & Papinniemi, J. 2010. Aloittamisen taito. Helsinki: Avain.*
 • Peltonen, M. 2009. Suomalainen jälkirealistinen romaani 1960-luvulta 2000-luvulle. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti 3-4/2009, 14-29.*
 • Queneau, R. 1991. Tyyliharjoituksia. (Exercises de style, 1947.) Suom. Pentti Salmenranta. Helsinki: Otava, 5–21.*
 • Rauma, I. 2014. Romaanin rakenteesta. Teoksessa Karjula Emilia (toim.) Kirjoittamisen taide & taito. Jyväskylä: Atena, 49–72.
 • Virtanen, T. 2013. Karikatyyrin äärillä. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti 4/2013, 42-64.*
 • Vuola S. & Melender, T. 2018. Maailmojen loput. Kirjoituksia romaanitaiteesta. Helsinki: WSOY.

Lisäksi opettajan antama muu materiaali. 

* Saatavilla sähköisenä.

Vertailu

Korpissa on valittavana 11 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.