Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.6.2023 10:49

KIKP2010 Kirjoittamisen taiteelliset ja tieteelliset lähtökohdat, 5 op, Oppimistehtävä, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 30
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjoittaminen (avoin yo) (AVOKIK)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Hämeen kesäyliopisto, Snellman-kesäyliopisto, Työväen akatemia
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

 

Sisältö:

Kirjoittaminen samanaikaisesti taidollisena, tieteellisenä ja taiteellisena oppiaineena. Kirjoittamisen opintojen yhteisö ja toimintatavat. Kirjoittaminen prosessina ja palautetaidot. Kirjoittamisen perustaidot: kerronta, rytmi, dialogi, havainnointi ja aistivoimaisuus.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • hyödyntää eri kirjoittamisen lajeille yhteisiä perustekniikoita
  • tarkastella kirjoittamista sekä yhteisöllisenä että yksilöllisenä toimintana
  • ymmärtää palauteprosessin sekä osaa antaa ja vastaanottaa palautetta kirjoittamisensa tueksi
  • kirjoittaa tieteenalalle ominaisen esseen
  • rakentaa oman opiskelusuunnitelmansa ja asettaa tavoitteita opiskelulleen.
Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Suoritustavat voivat vaihdella eri yhteistyöoppilaitoksissa, esimerkiksi oppimistehtävään voi liittyä pakollista lähiopetusta.

Varmista suoritustapa ja aikataulut omasta oppilaitoksestasi.  

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Blomberg, K. 2013. Yksinäisyys X yhteistyö. Tuli & Savu 72 (Kollaboraatio, 25–34). *
 

Jaakkola, M. 2013. Hyvä journalismi. Käytännön opas kirjoittajille. Helsinki: Kansanvalistusseura, 53–64. *


Kivikoski, S. 2017. Anna hyvän kiertää. Kirjoittajan matkassa -blogi. Luettu 19.3.2020. *
 

Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2017. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. 

Helsinki: Gaudeamus, soveltuvin osin.
 

Kuuskorpi, T. 2014. Yhdessä luovuksissa. Teoksessa Karjula, E. (toim.). Kirjoittamisen taide ja taito. Jyväskylä: Atena, 201–233. *
 

Lintunen, J. 2012. Dramaturgian perusteita. Opetusmoniste. *
 

Peltonen, U. 2016. ”Nippu” ja lupa tappaa. Kirjoittajan matkassa -blogi. Luettu 19.3.2020. *
 

Peltoniemi, J. 2018. Esitettäväksi kirjoittaminen. Kommunikointia itseilmaisun sijaan. Teoksessa Numminen, K., Kilpi, M. & Hyrkkänen, M. 2018. Dramaturgiakirja. Kaikki järjestyy aina. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 68, 69–80. *

Rauvola, V. 2019. Pieni sanakirja kustantamisesta. Parnasso 3/2019, 40–44. *
 

Suvanto, K. 2017. Kirjoittamisen perustaitoja -video. *


Säkö, M. (toim.) 2012. Moninaiset työnkuvat. Teoksessa Salminen & Snicker (toim.) Jumalainen näytelmä. Dramaturgisia työkaluja (287–303). Helsinki: Like. *


Toivio, M. 2014. Vuorovaikutus runon kirjoittamisessa. Teoksessa Parkko, T. (toim.) Runon vapaus. Syventävä opas runon kirjoittamiseen ja lukemiseen. Helsinki: Avain, 159-181. *

 

(*Saatavilla sähköisenä)

 

Lisäksi opettajan antama muu materiaali.

Vertailu

Korpissa on valittavana 13 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.