Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
8.6.2023 08:54

KIKV1005 Tietokirjoittaminen, 5 op, Oppimistehtävä, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 10
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjoittaminen (avoin yo) (AVOKIK)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Hämeen kesäyliopisto, Snellman-kesäyliopisto, Työväen akatemia
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy kirjoittamisen perusopintokokonaisuuteen ja kirjoittamisen aineopintokokonaisuuteen.

Sisältö:

Tietokirjoittamisen keskeisten keinojen harjoittelu: kirjoittaminen, lukeminen, analysoiminen ja tulkitseminen.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • nimetä tietokirjoittamisen alalajeja ja asettaa ne osaksi omaa kirjoittamistaan
 • tunnistaa tietokirjoittamisen vaiheita suunnittelusta ja tiedonhankinnasta julkaisemiseen
 • kirjoittaa tietotekstejä ja arvottaa niitä suhteessa lajin vaatimuksiin ja traditioon
 • tunnistaa ja etsiä teksteilleen julkaisukanavia.
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Suoritustavat voivat vaihdella eri yhteistyöoppilaitoksissa, esimerkiksi oppimistehtävään voi liittyä pakollista lähiopetusta.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/  

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:
 • Hart, J. 2011. Storycraft. The Complete Guide to Writing Creative Nonfiction. Chicago: The University of Chicago Press, Chapter 2 Structure, 20–40. *
 • Jaakkola, M. 2013. Hyvä journalismi. Käytännön opas kirjoittajalle.
 • Journalistin ohjeet. Luettu 19.3.2020. *
 • Poutanen, P. & Laaksonen, S.-M. 2019. Faktat nettiin. Helsinki: Gaudeamus, 112–156.
 • Raevaara, T. & Strellman, U. 2019. Tietokirjailijan kirja. Jyväskylä: Docendo, soveltuvin osin.
 • Reilun somen säännöt. Luettu 19.3.2020. *
 • Venho, J. 2012. Mitä essee tarkoittaa? Turku: Savukeidas.
 • Töyry, M., Räty, P. & Kuisma, K. 2008. Editointi aikakauslehdessä. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu ja IADE, soveltuvin osin.

(* Saatavilla sähköisesti)

Vertailu

Korpissa on valittavana 7 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.