Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
2.10.2023 00:55

KOTEA365 Vuorovaikutuksellinen verkko-opetus, 5 op, verkkokurssi, JY:n maksuton kiintiö, Kevät 2023, JY:n avoin yliopisto

Oppiminen ja opetus digitaalisissa ympäristöissä (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 10.1.23 klo 15:00.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 12.1.23 - 23.4.23
Ilmoittautumisaika: 17.11.22 klo 9:00 - 10.1.23 klo 15:00
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 12.1.23 - 23.4.23
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 9
Maksimi osallistujamäärä: 20 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Oppiminen ja opetus digitaalisissa ympäristöissä (avoin yo) (AVOOPDKOK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Opintoihin voivat ilmoittautua kaikki Jyväskylän yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat. Opintojaksolle valitaan 20 opiskelijaa (ilmoittautumisjärjestyksen perusteella).

Myönnetty maksuton opinto-oikeus on voimassa 12.1.2023-23.4.2023.

Sisältö:

Opintojaksolla tutkitaan verkko-opiskelun samanaikaista ja eriaikaista vuorovaikutusta opettajien, opiskelijoiden ja ryhmien kesken. Vuorovaikutusta tarkastellaan erityisesti etäisyyden, läsnäolon, luottamuksen ja kuuntelemisen näkökulmista. Lisäksi opintojakson aikana suunnitellaan oma vuorovaikutteinen verkko-opetus- tai -ohjauskokeilu.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee vuorovaikutteisen verkko-opetuksen ja -ohjauksen keskeiset käsitteet ja lähestymistavat. Hän tunnistaa läsnäolon, luottamuksen ja kuuntelemisen ilmiöt verkko-oppimisympäristössä. Opiskelija osaa etsiä ja hyödyntää verkko-opetusta koskevaa uutta tutkimustietoa sekä osaa arvioida ja kehittää verkko-opetusta ja omaa verkko-opettajuutta vuorovaikutuksen näkökulmasta. Lisäksi hän osaa suunnitella vuorovaikutuksellista ja saavutettavaa verkko-opetusta.

Esitiedot:

Tietotekniset perustaidot

Ilmoittautuminen:
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Saamasi maksuton opinto-oikeus on voimassa 12.1.2023-23.4.2023.
Suoritustavat:

Verkkokurssi alkaa 16.1. ja päättyy 19.3.2023. Kurssin Moodle-ympäristö aukeaa kurssin alkaessa.

Moodlessa aikataulutetusti ja tiiviisti etenevä verkkokurssi edellyttää sinulta aktiivista, säännöllistä osallistumista itsenäisiin tehtäviin ja ryhmätehtäviin. Kurssi sisältää kolme läsnäoloa vaativaa reaaliaikaista verkkotapaamista: Ke 18.1. klo 17.30-19.30, Ma 6.3. klo 17.30-19.00, To 16.3 klo 17.30-20.00. Opintojakson aikana suunnittelet vuorovaikutteisen verkko-opetus- tai verkko-ohjauskokeilun. Verkkokurssi ei painotu tekniikkaan tai opeta välineiden käyttöä vaan keskittyy vuorovaikutuksen moniulotteiseen ilmiöön verkko-opetuksessa.

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Oppimateriaalit ilmoitetaan opintojakson alussa Moodlessa. Oppimateriaalit ovat saatavissa verkosta.

Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste
help.jyu.fi
040 576 7760

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkokurssi [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, minimi 10, maksimi 20
ilm.aika: 17.11.2022 09:00 - 10.1.2023 15:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
13ma16.1.202300:00-00:00-Verkkokurssi alkaa.Tapahtuman tiedot
23ke18.1.202317:30-19:30-Verkkotapaaminen.Tapahtuman tiedot
310ma6.3.202317:30-19:00-Verkkotapaaminen.Tapahtuman tiedot
411to16.3.202317:30-20:00-Verkkotapaaminen.Tapahtuman tiedot
511su19.3.202323:59-23:59-Verkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot