Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
2.4.2023 05:20

MTEP1020 Musiikkipsykologia I, 5 op, reaaliaikainen verkko-opetus ja oppimistehtävä, JY:n avoin yliopisto

Musiikkiterapia (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 22.1.23 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.12.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.9.22 klo 0:00 - 22.1.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.12.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 23
Maksimi osallistujamäärä: 32
Sopii vielä: 9
Organisaatiot:Musiikkiterapia (avoin yo) (AVOMTE)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tämä opintojakson suoritustapa kuuluu musiikkiterapian perusopintokokonaisuuteen (25 op).

Yksittäisen opintojakson suorittamisesta neuvoteltava erikseen.

Sisältö:

Musiikin kehityspsykologia lapsuusvaiheessa. Musiikillisten aktiviteettien ja harrastusten merkitykset lapsen kasvussa ja kehityksessä. Musiikin kehityspsykologia suhteessa musiikkiterapiaan. Musiikki havaintopsykologisena ilmiönä. Musiikin ja tunteiden välinen yhteys. Musiikin vaikutukset.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa musiikin kehityspsykologisia ilmiöitä erityisesti leikki- ja kouluikäisten kehityksessä

 • kuvata musiikillisten aktiviteettien ja harrastusten merkityksiä kasvuun ja kehitykseen

 • hahmottaa musiikin kehityspsykologisia ilmiöitä suhteessa musiikkiterapian lähestymistapoihin ja tyypillisiin kohderyhmiin (esim. kehitykselliset viivästymät).

 • hahmottaa yleiskuvan musiikista havaintopsykologisena ilmiönä

 • kuvata musiikin ja tunteiden yhteyksiä

 • kuvata ja selittää musiikin tiedettyjä vaikutuksia.

Esitiedot:

Johdatus musiikkiterapiaan (MTEP011) suositellaan edeltäväksi opintojaksoksi.

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/opintomaksut_avoin
 • Jos avoin yliopisto joutuu perumaan opinnot esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi, opiskelijalle tarjotaan ensisijaisesti suoritusoikeuden siirtämistä toiseen suoritustapaan. Jos tämä ei ole mahdollista, opiskelijalle hyvitetään koko opintomaksu.
Suoritustavat:

Oppimistehtävä ja reaaliaikainen verkko-opetus.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta: https://moodle.jyu.fi/

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta.

Kirjallisuus:
 • Huotilainen, M. (2011). Aivotutkimus tunnistaa musiikin erityisen merkityksen ihmiselle. In L.-M. Lilja-Viherlampi (Ed.), Ihminen ja musiikki (pp. 35–52). Turku: Turun ammattikorkeakoulu.

 • Huotilainen, M. (2019). Näin aivot oppivat. Keuruu: PS-kustannus.

 • Louhivuori, J. & Saarikallio, S. (toim.) 2010. Musiikkipsykologia. Jyväskylä: Atena. (luvut 1-6).

 • Saarikallio, S. (2009). Musiikki ja nuoren psykososiaalinen kehitys. Teoksessa J. Louhivuori; P. Paananen & L. Väkevä (toim.). Musiikkikasvatus: Näkökulmia kasvatukseen, opetukseen ja tutkimukseen. Jyväskylä: Atena.

 • Schwartz, E. (2008). Music Therapy and Early Childhood: A Developmental Approach. Gilsum, NH: Barcelona Publishers. Sivut 29-43.

 • Ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja kalvosarjoja.

Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste

help.jyu.fi

040 576 7760

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkko-opetus kevät 2022 Kokkola [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 23
ilm.aika: 1.9.2022 00:00 - 22.1.2023 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
12ti10.1.202317:00-20:15-VerkossaTapahtuman tiedot
23ti17.1.202317:00-20:15-VerkossaTapahtuman tiedot
38ke22.2.202317:00-20:15-VerkossaTapahtuman tiedot
412ke22.3.202317:00-20:15-VerkossaTapahtuman tiedot