Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.6.2023 09:40

HISP011 Johdatus historian tutkimukseen, 5 op, Oppimistehtävä, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 33
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Historia (avoin yo) (AVOHIS)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan opisto, Työväen akatemia
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:Opintojaksossa perehdytään historiantutkimuksen perusperiaatteisiin ja käsitteisiin.
Osaamistavoitteet:

Suoritettuaan opintojakson opiskelija:

- tunnistaa historiantutkimuksen keskeiset tutkimussuuntaukset ja käsitteet

- tuntee historiapolitiikan ja -kulttuurin käsitteet sekä keskeisen sisällön

- ymmärtää perusperiaatteet lähteiden käyttämisestä historiantutkimuksessa

- pystyy keskustelemaan tutkimusteksteistä

- osaa vertailla erilaisia historiatieteellisiä tulkintoja ja ymmärtää historian tutkimuksen tulkinnallisen luonteen

-ymmärtää kronologian ja syy-seuraussuhteiden merkityksen historiantutkimuksessa.

Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

HISP011 Johdatus historiantutkimukseen-kurssin itsenäinen suoritus koostuu kahdesta osiosta:

 

1) luentovideot

 

2) itsenäisesti suoritettavat tehtävät

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.