Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
8.6.2023 08:29

KIKV1004 Runous, 5 op, Oppimistehtävä, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 30
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjoittaminen (avoin yo) (AVOKIK)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Hämeen kesäyliopisto, Snellman-kesäyliopisto, Työväen akatemia
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy kirjoittamisen perusopintokokonaisuuteen ja kirjoittamisen aineopintokokonaisuuteen.

Sisältö:

Runouden keskeisten piirteiden, muotojen ja traditioiden harjoittelu: kirjoittaminen, lukeminen, analysoiminen ja tulkitseminen.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • määritellä runouden osana kirjoittamisen lajeja, traditiota ja omaa kirjoittamistaan
 • tunnistaa runouden keskeisiä historiallisia suuntauksia
 • hyödyntää runoilmaisun tekniikoita omassa kirjoittamisessaan
 • kirjoittaa runoja ja arvottaa niitä suhteessa lajin vaatimuksiin
 • tunnistaa ja etsiä teksteilleen julkaisukanavia.
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Suoritustavat voivat vaihdella eri yhteistyöoppilaitoksissa, esimerkiksi oppimistehtävään voi liittyä pakollista lähiopetusta.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/  

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:
 • Hosiaisluoma, Y. 2003. Kirjallisuuden sanakirja. Helsinki: WSOY.
 • Hytönen, V. & Sutinen, V.-J. 2007. Poetiikkaa. Seitsemän esseetä runouskäsityksistä. Turku: Savukeidas, soveltuvin osin.
 • Hytönen, V. & Huotarinen, V.-T. 2009. Poetiikkaa II. Runouskäsitysten toistoa. Turku: Savukeidas, soveltuvin osin.
 • Hytönen, V. 2014. Poetiikkaa III. Turku: Savukeidas, soveltuvin osin.
 • Hökkä, T. (toim.) 2000. Oi runous. Romantiikan ja modernismin runouskäsityksiä. Helsinki: SKS, soveltuvin osin. *
 • Kainulainen, S., Kesonen, K. & Lummaa, K. (toim.). 2007. Lentävä Hevonen. Välineitä runoanalyysiin. Tampere: Vastapaino.
 • Lummaa, Karoliina. 2016. Runouden lukemisesta muuttuvassa ilmastossa. Tuli & Savu, nro 83. *

(* Saatavilla sähköisenä)

 • Lisäksi opettajan antama muu materiaali.

Vertailu

Korpissa on valittavana 5 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.