Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.6.2023 10:05

KIKP2014 Kirjoittaja lukijana ja tutkijana, 5 op, Oppimistehtävä, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Kirjoittaminen (avoin yo)

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 27
Organisaatiot:Kirjoittaminen (avoin yo) (AVOKIK)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Hämeen kesäyliopisto, Snellman-kesäyliopisto, Työväen akatemia
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:

Kirjoittamisen tutkimukseen ja opaskirjallisuuteen tutustuminen. Kirjoittamisen ja lukemisen vuorovaikutus, kirjoittajalle ominainen tapa lukea.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • tiedostaa lukemisen merkityksen kirjoittajalle
  • etsiä lukemastaan materiaalia ja välineitä
  • tuntee esimerkkejä kirjoittamisen tutkimusaiheista
  • kirjoittaa rajatussa ajassa eheän tekstin lähteiden pohjalta.
Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Voi sisältää lähiopetusta.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Haanpää, P. & Rannela, T. 2019. Miksi en kirjoittaisi? Helsinki: Avain, 187–205.*

Hallberg, T. 2017. Runopaikka-metodista ja paikkasidonnaisesta runoudesta.*

Joensuu, J. & Salmenniemi, H. 2018. Metodin esitys. Teoksessa Ikonen, T. (toim.) Menetelmällisen kirjallisuuden antologia. Helsinki: Mahdollisen Kirjallisuuden Seura, 129–160.*

Kuusela, S. 2019. Siirtymätilassa. Kandidaatintutkielma, Jyväskylän yliopisto.*

Mero, N. 2017. Kuinka viihderomanssi kirjoitetaan. Suuntaviivoja romanttisen viihdekirjallisuuden kentälle. Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto.*

Mykkänen, E. . Kirjoittamisesta: Jakso 9 –

Opdahl, K. M. 2002. Emotion as meaning: the literary case for how we imagine. Lewisburg: Bucknell University Press.*

Rautiainen, A. M. 2016. Onko kirjoittamisen ilolle tilaa?

Rönkä, A. & Tamminen, P. 2020. Silloin tällöin onnellinen. Helsinki: Gummerus.

Salmela-Aro, K. & Nurmi, J.-E. 2017. Mikä meitä liikuttaa? ”Intohimo”. Jyväskylä: PS-kustannus, 222–233.*

Suvanto, K. 2016. Inspiring Imagery: An Introduction to Evoking Vivid Mental Imagery in Creative Writing. Scriptum vol. 3, issue 1.*

Thompson, K. 2011. Therapeutic Journal Writing: An Introduction for Professionals. Introduction. London: Jessica Kingsley Publishers, 23–39.*

Torvinen, H. 2011. Muistojen värittämät maisemat. Hybris 3/2011.*

Woolf, V. 2001. Oma huone. (A Room of One’s Own 1929.) Suom. Kirsti Simonsuuri. Helsinki: Gummerus.

 

Lisäksi opettajan antama muu materiaali. 

*Saatavilla sähköisenä.

Vertailu

Korpissa on valittavana 6 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.