Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
4.12.2022 14:25

KIKA4022 Monimediainen kirjoittaminen, 5 op, Oppimistehtävä, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Kirjoittaminen (avoin yo)

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 22.1.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 1
Organisaatiot:Kirjoittaminen (avoin yo) (AVOKIK)
Opetuksen järjestäjät:Hämeen kesäyliopisto, Työväen akatemia
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:

Monimediaisen kirjoittamisen teoriaan tutustuminen. Monimediaisen teoksen toteuttaminen ja julkaiseminen.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • hahmottaa monimediaisuuden käsitteiden sisältöä
 • eritellä monimediaisuuden tutkimusta ja siitä käytyä akateemista keskustelua
 • hahmottaa eri ilmaisukanavien piirteitä sekä niiden raja-alueita
 • tuottaa ja julkaista kurssin puitteissa monimediaisen teoksen
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Voi sisältää lähiopetusta.

Suoritustavat saattavat vaihdella eri yhteistyöoppilaitoksissa. Tarkempia tietoja saa niiden opetusohjelmista.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:
 • Bateman, J. A.; Wildfeuer, J. & Hiippala, T. 2017. Multimodality: Foundations, Research and Analysis – A Problem-oriented Introduction. Berlin: DeGruyter Mouton.*
 • Elleström, L. 2015. Transmedial Narration: Narratives and Stories in Different Media. New York: Springer International Publishing.*
 • Eskelinen, M. 2002. Kybertekstien narratologia: digitaalisen kerronnan alkeet. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.*
 • Gibbons, A. 2012. Multimodality, Cognition, and Experimental LiteratureNew York: Routledge.*
 • Mikkonen, K. 2012. Multimodaalisuus ja laji. Teoksessa V. Heikkinen, E. Voutilainen, P. Lauerma, U. Tiililä & M. Lounela (toim.) Genreanalyysi – Tekstilajitutkimuksen käsikirja. Helsinki: Gaudeamus, 296–308.*
 • Räsänen, M. 2015. Visuaalisen kulttuurin monilukukirja. Helsinki: Aalto-yliopisto, 85–117, 291–332.
 • Lisäksi opettajan antama muu materiaali

       *) saatavilla sähköisenä

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.