Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
8.6.2023 09:04

HISP024 Politiikka, kieli ja kulttuuri, 5 op, Verkkotentti, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 33
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Historia (avoin yo) (AVOHIS)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan opisto, Työväen akatemia
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

 

Sisältö:

Opintojaksolla perehdytään poliittisen historian ja kansainvälisten suhteiden suuriin kehityslinjoihin, kulttuurin ja kielen merkityksiin sekä vertailevaan tutkimukseen.

Osaamistavoitteet:

Suoritettuaan opintojakson opiskelija:

- tuntee erityisesti Euroopan ja Pohjois-Amerikan poliittisen historian merkittävät tapahtumat, kriisit ja suuret kehityslinjat sekä niiden merkityksen 1700-luvun jälkipuoliskolta nykypäiviin

- ymmärtää kulttuurin, kielen, materiaalisuuden, tilan ja liikkuvuuden merkityksen poliittisen historian tutkimuksessa

- on perehtynyt kansainvälisten suhteiden historiaan erityisesti 1900-luvulla osalta

- on perehtynyt poliittisen historian vertailevaan ja ylirajaiseen tutkimukseen

- on tottunut lukemaan historian alan tutkimuskirjallisuutta vähintään suomeksi ja englanniksi

- on harjoitellut poliittisen historian lähteiden kontekstointia ja analysointia

- on harjaannuttanut ryhmätyötaitojaan sekä taitoaan analysoida tietoa ja ajatella kriittisesti

Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Verkkotentin voit suorittaa paikasta riippumatta määrättynä ajankohtana verkossa. Tentissä vastaat ennalta määrätyn aineiston pohjalta opettajan asettamiin kysymyksiin, ja kysymykset on muotoiltu soveltaviksi siten, että aineiston tietoja ei voi käyttää suoraan.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Holmila, Antero, & Matti Roitto, Rooseveltista Trumpiin - Yhdysvaltain ulkopolitiikka ja kriisit 1900-luvun alusta tähän päivään (2018)

 

Kurunmäki, Jussi, Jeppe Nevers & Henk te Velde (eds), Democracy in Modern Europe: A Conceptual History (2018)

 

Mazower, Mark, Dark Continent: Europe's Twentieth Century (1999)

Vertailu

Korpissa on valittavana 5 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.