Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
8.6.2023 07:50

HISP026 Yhteiskunnan muutoksen ja talouden historia, 5 op, Verkkotentti, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 33
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Historia (avoin yo) (AVOHIS)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan opisto, Työväen akatemia
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:

Opintojaksolla perehdytään talous- ja yhteiskuntahistorian perusteisiin ja tärkeimpiin kehityslinjoihin.

Osaamistavoitteet:

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  • osaa sijoittaa talous- ja yhteiskuntahistorian historiatieteen kenttään
  • ymmärtää talous- ja yhteiskuntahistoriallisen tavan tulkita historiaa
  • tuntee tärkeimmät historiaan vaikuttaneet talouspoliittiset suuntaukset
  • tunnistaa talouden murroskaudet ja merkittävimmät innovaatiot.
  • on harjaannuttanut taitoaan analysoida tietoa ja ajatella kriittisesti.
Ilmoittautuminen:

- Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.  
- Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.  
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.  

Suoritustavat:

Verkkotentin voit suorittaa paikasta riippumatta määrättynä ajankohtana verkossa. Tentissä vastaat ennalta määrätyn aineiston pohjalta opettajan asettamiin kysymyksiin, ja kysymykset on muotoiltu soveltaviksi siten, että aineiston tietoja ei voi käyttää suoraan.

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu 

Kirjallisuus:
  • Haapala, Pertti (toim.) Suomen rakennehistoria. Näkökulmia muutokseen ja jatkuvuuteen 1400 - 2000. Tampere: Vastapaino 2018.
  • Laine, Jaana & al. (toim.) Vaurastumisen vuodet – Suomen taloushistoria teollistumisen jälkeen. Gaudeamus 2019.
  • Schön, Maailman taloushistoria — Teollinen aika 2015.

Vertailu

Korpissa on valittavana 5 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.