Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
30.1.2023 16:07

TTIA1003 Terveysviestintä, 3 op, Verkkokurssi, JY:n avoin yliopisto

Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla (avoin yo), Terveystieteet (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 9.1.23 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 45.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 26.11.22 - 14.5.23
Ilmoittautumisaika: 26.11.22 klo 0:00 - 9.1.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 26.11.22 - 14.5.23
Laajuus: 3 op
Ilmoittautuneita: 21
Maksimi osallistujamäärä: 50
Sopii vielä: 29
Organisaatiot:Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla (avoin yo) (AVOHJOSTE), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Verkkokurssi toteutuu, mikäli ilmoittautuneita opiskelijoita on vähintään 10.

Sisältö:

Kohderyhmälähtöinen terveysviestintä eri kanavissa
Asiantuntijan rooli terveysviestinnässä
Joukkoviestintä ja sosiaalinen markkinointi terveysviestinnässä

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa viestinnän merkityksen terveyden ja terveysosaamisen edistämisessä
  • tunnistaa oman asiantuntijaroolinsa terveysviestinnässä
  • tunnistaa eri kohderyhmien yleisimpiä viestintäkanavia ja terveystiedon lähteitä
  • osaa soveltaa tiedeviestinnän sekä terveysviestinnän perusteita eri kohderyhmille ja eri toimintaympäristöissä
  • osaa arvioida terveysviestintää
Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/opintomaksut_avoin
  • Jos avoin yliopisto joutuu perumaan opinnot esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi, opiskelijalle tarjotaan ensisijaisesti suoritusoikeuden siirtämistä toiseen suoritustapaan. Jos tämä ei ole mahdollista, opiskelijalle hyvitetään koko opintomaksu.
Suoritustavat:

Yhteinen verkko-opiskelu 16.1.-25.2.2023 Moodle-oppimisympäristössä. Moodle-sivut avautuvat tammikuussa. Työskentelyyn kuuluu luentotallenteita, keskusteluja ja analyysitehtäviä. Oppimistehtävänä oma terveysviestintäkokeilu ja sen raportointi. Kokeilut esitellään toisille verkkoseminaareissa viikolla 12/2023. Kirjallisuutta käytetään viestintäkokeilun suunnitelman tukena.

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu 

Kirjallisuus:

Hopwood T., Merritt R., Tukia H., Wilskman K. & Lähteenmäki, M. 2012. Sosiaalisen markkinoinnin ABC. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. ISBN 978-952-245-513-0 101 s. (e-kirja)

Parvanta C. & Bass S. 2020. Health Communication. Strategies and skills for the new era. Jones & Bartlett Learning. 324 s. ISBN: 9781284065879 soveltuvin osin (e-kirja JY kirjasto)

Shiavo, R. 2014. Health communication: from theory to practice. Jossey-Bass: San Francisco. ISBN 9781118419120 e-kirja 658 s. soveltuvin osin (e-kirja JY kirjasto)

Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste
help.jyu.fi
040 576 7760

Avainsanat:

terveysviestintä