Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
8.6.2023 08:45

YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet, 5 op, oppimistehtävä, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 68
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Henkilöstöjohtaminen (avoin yo) (AVOHJO), Yrityksen taloustiede (avoin yo) (AVOYTT)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Työväen akatemia
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota ensin yhteyttä omaan yhteistyöoppilaitokseesi ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet. Muista ilmoittautua myös oman yhteistyöoppilaitoksesi opetusryhmään.

Sisältö:
 • johtamisen ja johtajuuden peruskäsitteet 
 • johtamisajattelu, johtajuus- ja organisaatioteoriat 
 • strateginen johtaminen 
 • organisaatiorakenteet 
 • henkilöstöjohtaminen 
 • arvot ja organisaatiokulttuuri 
 • vastuullinen liiketoiminta ja eettinen johtaminen 
 • johtamistyö 
 • johtamisen ajankohtaisia teemoja 
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 
 

 • selittää johtamisen ja johtajuuden keskeiset perusteoriat ja käsitteet 
 • tarkastella organisaatiokäyttäytymistä yksilön, ryhmän ja organisaation näkökulmista 
 • arvioida johtamista ja johtajuutta eri toimintaympäristöissä 
 • selittää strategisen johtamisen peruskäsitteet 
 • arvioida vastuullisuutta, eettisiä kysymyksiä ja arvojen merkitystä johtamistyössä 
 • arvioida ja pohtia omaa kiinnostustaan sekä valmiuksia johtamistyöhön. 
Esitiedot:

Ei esitietovaatimuksia

Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Opintojakso suoritetaan yhteistyöoppilaitoksesta saatavan ohjeistuksen mukaisesti.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Viitala & Jylhä: Johtaminen: Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit
Ropo, A. (2011.) Johtajuuden ilmiö: johtajaominaisuuksista kokemuksellisiin konstruktioihin
Suositeltava lisälukemisto: Robbins & Judge: Organizational Behavior

Vertailu

Korpissa on valittavana 5 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Kotiryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]