Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.6.2023 11:16

TAIP1105 Länsimaisen kulttuurin teemat ja kuvasto, 5 op, oppimistehtävä, Työväen akatemia

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 7
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjallisuus (avoin yo) (AVOKIR), Taidehistoria ja taidekasvatus (avoin yo) (AVOTAI)
Opetuksen järjestäjät:Työväen akatemia
Ajankohtaista:

 

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:

Tutustutaan länsimaisen kulttuurin keskeisiin klassisiin teksteihin sekä kuvataiteelle ja kirjallisuudelle yhteisiin teemoihin, joiden vaikutus on ulottunut myös populaarikulttuuriin.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee perustiedot keskeisimmistä kulttuuri-ilmiöistä länsimaissa
  • tunnistaa länsimaisen kulttuurin yhteyksiä muihin kulttuureihin
  • pystyy jäsentämään vuorovaikutussuhteita eri taiteenlajien välillä
  • ymmärtää ja tunnistaa keskeisen kuvaston ja teemojen sisällön.
Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella joko yhden laajan tehtävän tai useampia rajattuja tehtäviä. Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä. Varmista suoritustapa, ohjeet ja aikataulut omasta oppilaitoksestasi.

Kirjallisuus:

Korpua, Jyrki: Alussa oli sana: Raamattu ja kirjallisuus. Helsinki: Avain 2016.

Kivistö, Sari; Riikonen, H. K.; Kajava, Mika: Mitä jokaisen tulee tietää antiikista: Kreikka & Rooma. Helsinki: Avain 2013.

Kajava, Mika; Kivistö, Sari; Riikonen, H. K.; Salmenkivi, Erja; Sarasti-Wilenius, Raija: Kulttuuri antiikin maailmassa. Helsinki: Teos 2009.

Piela, Ulla; Seppo Knuuttila; Pekka Laaksonen (toim.): Kalevalan kulttuurihistoria. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2008.

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.