Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
8.6.2023 07:56

TTIP1003 Vanheneminen ja kansanterveys, 4 op, oppimistehtävä, Lahden kansanopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 22.1.23 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 22.1.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 4 op
Ilmoittautuneita: 3
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI)
Opetuksen järjestäjät:Lahden kansanopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Opintojakso kuuluu terveystieteiden perusopintoihin. 

Sisältö:
 • Gerontologia ja kansanterveys tieteenalana
 • Gerontologian teoreettiset perusteet
 • Väestönmuutos ja työelämä
 • Ikä, vanheneminen, sairastavuus, toimintakyky ja kuolleisuus
 • Vanhuus ja ageismi
 • Ikääntyvän väestön terveyden ja toimintakyvyn arvioiminen ja edistäminen
 • Aktiivisena vanheneminen
 • Ympäristön ja teknologian merkitys vanhusten hyvinvoinnille
 • Yksinäisyys, mieliala ja hyvinvointi vanhuudessa
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata vanhenemisen väestötasoisena ilmiönä
 • tietää gerontologian peruskäsitteet
 • osaa kuvata väestön ikääntymisen yhteiskunnallisia ja kansanterveydellisiä vaikutuksia
 • ymmärtää vanhuuden elämän luonnollisena osana ja osaa suhtautua kriittisesti stereotyyppisiin vanhuuskäsityksiin
 • osaa nimetä iäkkään väestön terveyden ja hyvinvoinnin mittareita yksilö- ja väestötasolla ja tietää niiden käytön periaatteet
 • osaa selittää toimintakyvyn käsitteen ja nimetä toimintakyvyn arviointimenetelmiä
 • ymmärtää ikääntyvän väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen periaatteet väestötasolla
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Heikkinen, E., Jyrkämä, J. & Rantanen, T. (toim.) 2013. Gerontologia. 3. painos. Helsinki: Duodecim. (ss. 16–109 ja ss. 278–554, Osa I: Gerontologia tieteenalana, Osa II: Vanheneminen väestötasolla, Osa IV Toimintakyky ja sen arviointimenetelmät, Osa V Vanhenemisen ja terveyden erityiskysymyksiä ja Osa VI: Hyvän vanhenemisen edistäminen) (369 s.)

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.