Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
8.6.2023 08:09

TTIP1004 Biologinen ja fysiologinen vanheneminen, 2 op, oppimistehtävä, Lahden kansanopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 22.1.23 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 22.1.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 2 op
Ilmoittautuneita: 3
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI)
Opetuksen järjestäjät:Lahden kansanopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Opintojakso kuuluu terveystieteiden perusopintoihin. 

Sisältö:
 • Biologiset vanhenemisteoriat
 • Solun vanhenemismuutokset
 • Elinjärjestelmien vanhenemismuutokset
 • Vanhenevan ihmisen terveyteen liittyviä erityiskysymyksiä
 • Harjoittelun vaikutus fysiologisiin ja biologisiin ikääntymismuutoksiin
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata vanhenemisen keskeiset biologiset ilmiöt solutasolla
 • osaa kuvata keskeiset biologiset vanhenemisteoriat
 • osaa nimetä elinjärjestelmien vanhenemismuutokset ja tietää niiden vaikutukset yksilön terveyteen ja toiminta- ja suorituskykyyn
 • osaa kuvata vanhenevan ihmisen terveyteen liittyviä erityiskysymyksiä ja tietää alan keskeiset käsitteet
 • osaa selittää liikunnan ja muun harjoittelun vaikutukset vanhenemisen kannalta keskeisiin elinjärjestelmiin
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Heikkinen, E., Jyrkämä, J. & Rantanen, T. (toim.) 2013. Gerontologia. 3. painos. Helsinki: Duodecim. (ss. 113-275, osa III: Yksilön vanheneminen) (162 s.)

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.