Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
8.6.2023 07:16

LTKY1001 Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin, 1 op, Oppimistehtävä, Helsingin evankelinen opisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 22.1.23 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 22.1.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 1 op
Ilmoittautuneita: 18
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Liikunta ja terveys (avoin yo) (AVOLTP)
Opetuksen järjestäjät:Helsingin evankelinen opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy Liikunnan ja terveyden monitieteisiin perusopintoihin Helsingin evankelisessa opistossa

Sisältö:

Liikunta- ja terveystieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen keskeiset tavoitteet (tiedon lisääminen ihmisen liikunnasta, terveydestä ja hyvinvoinnista elämänkulun eri vaiheissa)

Liikuntatieteellisen tiedekunnan toiminta ennen ja nyt

Tiedekunnan oppiaineet, tutkimusalueet ja tutkimusmenetelmät

Tutustuminen liikunta- ja terveyslaboratorioihin ja liikunnanopettajakoulutuksen opetustiloihin.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • erottaa erilaisia liikunnan ja terveyden tutkimuksen näkökulmia sekä tutkimustapoja
  • ymmärtää liikunta- ja terveystieteiden monitieteisen luonteen
Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu 

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.