Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.6.2023 10:51

LTKY1002 Liikunnan ja terveyden kulttuurihistoria, 2 - 3 op, reaaliaikainen verkko-opetus ja verkkotentti, Helsingin evankelinen opisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 22.1.23 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 22.1.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 2 - 3 op
Ilmoittautuneita: 9
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Liikunta ja terveys (avoin yo) (AVOLTP)
Opetuksen järjestäjät:Helsingin evankelinen opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy Liikunnan ja terveyden monitieteisiin perusopintoihin Helsingin evankelisessa opistossa

Sisältö:
 • liikuntatieteellisen tiedekunnan toiminta ennen ja nyt
 • terveyden ja hyvinvoinnin historialliset lähtökohdat
 • koululiikunnan ja liikunnanopettajakoulutuksen historialliset juuret
 • liikkumisen, liikunnan ja ruumiillisuuden kulttuurihistoria
 • terveyden ja hyvinvoinnin kulttuurihistoria
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hahmottaa ihmisyhteisön eri aikakausien liikuntakulttuurin päävaiheet luonnonkansoista nykypäivään
 • ymmärtää liikkumisen ja muun yhteiskunnallisen toiminnan vuorovaikutusta historiallisina ajanjaksoina
 • ymmärtää terveyden ja hyvinvoinnin historiallisia lähtökohtia
 • tuntee koululiikunnan ja liikunnanopettajakoulutuksen historialliset juuret
 • erottaa erilaisia liikunnan ja terveyden tutkimuksen näkökulmia ja tutkimustapoja
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/  

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.