Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
8.6.2023 07:46

LPEY1002 Liikunnan ja urheilun pedagogiikka, 3 op, Oppimistehtävä, Helsingin evankelinen opisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 22.1.23 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 22.1.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 3 op
Ilmoittautuneita: 15
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Liikunta- ja hyvinvointiosaaminen (avoin yo) (AVOLKTH), Liikunta ja terveys (avoin yo) (AVOLTKMO)
Opetuksen järjestäjät:Helsingin evankelinen opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy Liikunnan ja terveyden monitieteisiin perusopintoihin Helsingin evankelisessa opistossa

Sisältö:

Lapsen ja nuoren kanssa työskentelevän arvopohja, ihmiskäsitys ja oppimiskäsitys liikunnassa ja urheilussa sekä eettiset periaatteet.
Liikunta koulussa, seurassa ja muualla yhteiskunnassa.
Liikunnan ja urheilun didaktiikka, suunnittelu, opettaminen, valmentaminen, ohjaaminen ja soveltaminen.
Erilaisuuden kohtaaminen ja tasa-arvo liikuntakasvatuksessa sekä vammaisurheilupäivään osallistuminen.
Liikunnan esteettömyys ja saavutettavuus.
Liikunnan ja urheilun kehittämishaasteet muuttuvassa yhteiskunnassa.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa eritellä liikuntakasvatuksen arvolähtökohtia eri konteksteissa sekä tietää, miten opettajan ja valmentajan arvot näkyvät yksittäisessä opetus- ja valmennustilanteessa
  • tietää liikuntapedagogiikan ja soveltavan liikunnan peruskäsitteet ja teoriat sekä osaa käyttää niitä keskusteluissa sekä raportoinnissa
  • tietää, kuinka liikuntakasvatusta toteutetaan eri-ikäisillä ja erilaisen toimintakyvyn omaavilla väestöryhmillä
  • tuntee liikuntaa ja urheilua koskevat keskeiset lait ja niiden vaikutukset esimerkiksi urheiluseuratoimintaan ja koululiikuntaan sekä liikuntaympäristöjen suunnitteluun ja käyttöön
  • osaa kuvata opettajan, urheiluvalmentajan ja ohjaajan toimenkuvaan kuuluvien tehtävien monipuolisuuden
  • laatii perusteltuja tunti-ja harjoitussuunnitelmia
  • käyttää tarkoituksenmukaisia opetustyylejä ohjatessaan ja opettaessaan 
Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin  https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu 

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.