Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.5.2023 20:01

LTKY1006 Liikunta- ja terveyskäyttäytymisen edistäminen, 5 op, Oppimistehtävä, Helsingin evankelinen opisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 20.2.23 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 20.2.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 7
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Liikunta- ja hyvinvointiosaaminen (avoin yo) (AVOLKTH), Liikunta ja terveys (avoin yo) (AVOLTP), Liikunta ja terveys (avoin yo) (AVOLTKMO), Liikuntapsykologia (avoin yo) (AVOLPS)
Opetuksen järjestäjät:Helsingin evankelinen opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy Liikunnan ja terveyden monitieteisiin perusopintoihin Helsingin evankelisessa opistossa

Sisältö:

Liikunta- ja terveyskäyttäytymisen edistämisen menetelmiä erilaisissa yhteiskunnallisissa rakenteissa, instituutioissa ja ympäristöissä. Liikunta- ja terveyskäyttäytymisen edistämiseen liittyvät

  • ympäristö- ja yhteiskuntatason tekijät, kuten liikuntaa suosivan elinympäristön suunnittelu
  • yksilölliset tekijät, kuten motivaation muotoutuminen, käyttäytymisenmuutosteoriat ja muutokseen tähtäävien interventioiden suunnittelu
  • biologiset tekijät, kuten muutoksen mittaaminen
  • Esimerkkejä edistämisohjelmista.
  • Eettiset kysymykset
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

osaa kuvata liikunta- ja terveyskäyttäytymisen muodostumiseen, edistämiseen, käyttäytymisen muutokseen ja muutoksen mittaamiseen liittyviä keskeisiä peruskäsitteitä, teorioita ja ohjelmia ympäristö-, yhteiskunta-, yksilö- ja biologisella tasolla

Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta: https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.