Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.9.2023 07:02

MTEP033 Kirjallinen työ, 5 op, reaaliaikainen lähiopetus ja oppimistehtävä, Etelä-Karjalan kesäyliopisto

Musiikkiterapia (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.23 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 11
Organisaatiot:Musiikkiterapia (avoin yo) (AVOMTE)
Opetuksen järjestäjät:Etelä-Karjalan kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Tämä opintojakson suoritustapa kuuluu musiikkiterapian perusopintokokonaisuuteen (25 op).

Sisältö:

Opiskelija valitsee yhden toimintatavan seuraavista kolmesta vaihtoehdosta omaan harkintaansa ja ohjaavan opettajan kanssa käytyyn keskusteluun perustuen:

 1. Oman musiikkisuhteen reflektiivinen tarkastelu omia musiikin käyttötapoja ja kokemuksia sekä kirjallisuutta hyödyntäen

 2. Musiikin terapeuttisen käytön soveltaminen yhteistyössä asiakkaan tai asiakasryhmän kanssa ja reflektiivisen tapauskertomuksen laadinta

 3. Kirjallisuuspohjainen, tapausselosteita hyödyntävä kliinisten prosessien tarkastelu valitusta kohderyhmästä

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa musiikkiterapiaprosessista kliinisesti keskeisiä ilmiöitä

 • kytkeä musiikkiterapiaprosessin kliinisiä ilmiöitä teoriaan

 • laatia perustason tapauskertomuksen

Esitiedot:

Johdatus musiikkiterapiaan (MTEP011) suositellaan edeltäväksi opintojaksoksi.

Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Reaaliaikainen lähiopetus ja oppimistehtävä.

Kirjallisuus:
 • Laine, M., Bamberg, J. & Jokinen, P. (toim.). Tapaustutkimuksen taito. Gaudeamus. [Tämä kirja on esimerkki tapaustutkimuksen tekemistä käsittelevästä, suomenkielisestä kirjallisuudesta eikä ole pakollista kirjallisuutta]

 • Musiikkiterapiaprosesseja kuvaavia tapausselosteita ja -tutkimuksia

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.