Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
8.6.2023 08:04

XPV0018 Puheviestinnän perusteet, 2 op, reaaliaikainen lähiopetus, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 2.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 29
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Puheviestintä (viestintä- ja kieliopinnot) (Avoin yo) (AVOXPV)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

 

Sisältö:
 • Vuorovaikutusosaamisen tarkastelu ja analysointi erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
 • Tieteelliseen vuorovaikutukseen osallistuminen esiintymisen ja ryhmäviestinnän kontekstissa.
 • Palautevuorovaikutuksen harjoittelu ja analysointi.
 • Interpersonaalisten vuorovaikutussuhteiden tarkastelu.
Osaamistavoitteet:

Kurssin käytyään opiskelijan oletetaan:

 • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan viestijänä
 • osaa asettaa tavoitteita vuorovaikutusosaamisensa kehittämiselle
 • osaa suunnitella toimintaansa tavoitteellisesti erilaisten vuorovaikutustilanteiden mukaisesti
 • osaa reflektoida omaa toimintaansa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • osaa arvioida ryhmän toimintaa ja omaa toimintaansa ryhmässä
 • osaa työstää tieteellisen esityksen prosessimaisesti
 • pystyy osallistumaan tieteelliseen keskusteluun rakentavan palautevuorovaikutuksen periaatteita noudattaen.
Esitiedot:

Kurssille osallistuminen ei vaadi edeltäviä opintoja. Kurssi sopii ensimmäiseksi puheviestinnän kurssiksi.

Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Keskusteleva luennointi, pari- ja ryhmätyöt, kokemukselliset ja toiminnalliset harjoitukset, itsenäinen työskentely ja hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät.

HUOM: Opiskelijoilta edellytetään vähintään 80 %:n läsnäoloa.

Kurssin arvosteluasteikko: hyväksytty-hylätty.

 

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.