Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.6.2023 10:26

PSYA120 Neuropsykologia II, 5 op, oppimistehtävä ja reaaliaikainen lähiopetus, Alkio-opisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 22.1.23 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 22.1.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 7
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Psykologia (avoin yo) (AVOPSY)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto
Ajankohtaista:

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy psykologian aineopintokokonaisuuteen.

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:

Opintojaksossa tarkastellaan kehityksen, muistin ja oppimisen, aistimisen ja havaitsemisen, tajunnan tilojen ja tarkkaavaisuuden, kielen, tunteiden sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen hermostollista perustaa. Lisäksi tarkastellaan psykologien yleisesti hoitamien toimintahäiriöiden ja niiden hoidon aivoperustaa; esimerkkeinä ahdistuneisuushäiriöt, mielialahäiriöt, skitsofrenia, stressi ja syömishäiriöt. Kurssilla perehdytään myös neuropsykologiseen arviointiin ja kuntoutukseen tarkastelemalla neurologisia häiriöitä ja neuropsykologisia oireyhtymiä. Käydään läpi aivokuvantamisen perusmenetelmät.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ottaa huomioon käyttäytymiseen vaikuttavien biologisten järjestelmien ja niiden häiriöiden vaikutuksen ihmisen käyttäytymisen selittämisessä. Opiskelijan valmius lukea ja arvioida englanninkielistä alkuperäistutkimusta aiheesta lisääntyy.

Esitiedot:

Psykologian perusopinnot suoritettu

Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Tällä opintojaksolla tehdään seuraavat osatehtävät:

Oppimistehtävä 1 (2op)

Oppimistehtävä 2 (3 op)

Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella osatehtäviä Moodlessa. Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä huomioiden viimeinen palautuspäivämäärä. Tällä opintojaksolla tehdään aluksi 2 op oppimistehtävä 1 ja sen jälkeen oppimistehtävä 2 (3op).

Saat ohjeet ja aikataulut työskentelyyn omasta oppilaitoksestasi.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

BANICH, M. T., & COMPTON, R. J. (2018). Cognitive neuroscience. Cambridge University Press. Fourth edition. Kirjan kappaleet 8-17.

Luentotallenteet

Eri opiskelutavoissa voi olla edellä mainittujen lisäksi tai sijasta myös muuta kirjallisuutta tai lähdemateriaalia. Katso käytettävä kirjallisuus/lähdemateriaalit opiskelutavan yhteydestä Moodlesta. 

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.