Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
29.11.2023 07:27

ERIA1010 Oppimisvaikeudet pedagogisena haasteena, 5 op, oppimistehtävä, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 6.6.23 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 6.2.23 - 30.9.23
Ilmoittautumisaika: 6.2.23 klo 0:00 - 6.6.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 6.2.23 - 30.9.23
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 28
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Erityispedagogiikka (avoin yo) (AVOERI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tämä opintojakson suoritustapa kuuluu erityispedagogiikan aineopintokokonaisuuteen (35 op).

Sisältö:

tuen yleiset periaatteet oppimisen vaikeuksissa, oppimisen tuki lukivaikeuksissa, oppimisen tuki matematiikan oppimisvaikeuksissa, oppimisen tuki tarkkaavuuden ongelmissa, oppimisen tuki käyttäytymisen ongelmissa, oppimisen tuki motorisen oppimisen vaikeuksissa, oppimisen tuki hahmotusvaikeuksissa

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää arvioinnin ja tuen dynaamisen vuorovaikutuksen
 • ymmärtää tehokkaan oppimisen tuen yleiset periaatteet
 • osaa analysoida ja soveltaa oppimisen vaikeuksien tukikeinoja
Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin
 • Ilmoittautuminen on sitova. 
 • ​Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista
 • Jos avoin yliopisto joutuu perumaan opinnot esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi, opiskelijalle tarjotaan ensisijaisesti suoritusoikeuden siirtämistä toiseen suoritustapaan. Jos tämä ei ole mahdollista, opiskelijalle hyvitetään koko opintomaksu. 
Suoritustavat:

Oppimistehtävä koostuu osatehtävistä (keskustelu, väittämät, esitys, itsearviointi). Tehtävät tehdään itsenäisesti, mutta esityksen voi tehdä vaihtoehtoisesti parin kanssa. Voit palauttaa tehtäviä omaan tahtiin, mutta vasta valmiit tehtäväkokonaisuudet arvioidaan. Palauttamalla tehtäväsi viimeistään 31.7.23 saat arvosanan lisäksi opettajan kirjallisen palautteen, ja myös hylätyn opintosuorituksen uusiminen sekä arvosanan korottamisyritykset ovat mahdollisia 30.9. asti. Aikavälillä 1.8.-30.9.23 palautetut tehtävät otetaan arviointiin, mutta niistä saa vain arvosanan ilman kirjallista palautetta.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta: https://moodle.jyu.fi/

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta: https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:
 1. Ahonen, T., Asunta, P., & Viholainen, H. (2019). Motoriset oppimisvaikeudet. Teoksessa T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.-K. Lerkkanen & T. Siiskonen (toim.), Oppimisen vaikeudet (s. 392–406). Niilo Mäki Instituutti. [myös E-kirja]
 2. Aro, M., & Lerkkanen, M.-K. (2019). Lukutaidon kehitys ja lukemisvaikeudet. Teoksessa T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.-K. Lerkkanen & T. Siiskonen (toim.), Oppimisen vaikeudet (s. 252–289). Niilo Mäki Instituutti. [myös E-kirja]
 3. Aro, T., & Närhi, V. (2003). KUMMI 2. Tarkkaavaisuushäiriöinen oppilas koululuokassa. Niilo Mäki Instituutti. [vain painettu teos] TAI Klenberg L., Närhi, V. Husberg, H., Slama, S., & Määttä, S. (2020). KUMMI 19 Itsesäätely ja toiminnanohjaus - suunnan, motivaation ja kapasiteetin tukeminen koulussa. Niilo Mäki Instituutti. [myös E-kirja] TAI Klenberg, L., Närhi, V., Husberg, H., Slama, S. & Määttä, S. 2019. KUMMI 19. Självreglering och exekutiva färdigheter – Att stödja riktning, motivation och kapacitet i skolan. Niilo Mäki Institutet. [myös E-kirja]
 4. Aronen, E. (2016). Lasten häiriökäyttäytyminen. Duodecim, 132(10), 961–966. [saatavilla verkossa]
 5. Aunio, P., Hautamäki, J. & Mononen, R. (2018). Matematiikan oppimisen ja oppimisvaikeuksien pedagoginen arviointi. Teoksessa J. Joutsenlahti, H. Silfverberg & P. Räsänen (toim.), Matematiikan opetus ja oppiminen (s. 240-256). Niilo Mäki Instituutti. [myös E-kirja]
 6. Björn, P., Aro, M. & Koponen, T. (2018). Matematiikan oppimisvaikeuksien tutkimusperustainen tuki. Teoksessa J. Joutsenlahti, H. Silfverberg & P. Räsänen (toim.), Matematiikan opetus ja oppiminen (s. 184-201). Niilo Mäki Instituutti. [myös E-kirja]
 7. Koponen, T., Salminen, J., & Sorvo, R. (2019). Matematiikan perustaitojen oppimisvaikeudet. Teoksessa T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.-K. Lerkkanen & T. Siiskonen (toim.), Oppimisen vaikeudet (s. 324–349). Niilo Mäki Instituutti. [Etenkin sivut 334–349.] [myös E-kirja]
 8. Koponen, T., Sorvo, R., Dowker, A., Räikkönen, E., Viholainen, H., Aro, M., & Aro, T. (2018). Does multi-component strategy training improve calculation fluency among poor performing elementary school children? Frontiers in Psychology, 9, 1187. [saatavilla verkossa]
 9. Kyttälä, M. & Kanerva, K. (2018). Työmuisti ja matemaattiset taidot. Teoksessa J. Joutsenlahti, H. Silfverberg & P. Räsänen (toim.), Matematiikan opetus ja oppiminen (s. 220–239). Niilo Mäki Instituutti. [myös E-kirja]
 10. Lerkkanen, M.-K. & Torppa. M. (2019). Luetun ymmärtämisen vaikeudet. Teoksessa T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.-K. Lerkkanen & T. Siiskonen (toim.), Oppimisen vaikeudet (s. 290–302). Niilo Mäki Instituutti. [myös E-kirja]
 11. Lerkkanen, M.-K., Ahonen, T., Ketonen, R. & Leppänen, U. (2019). Kirjoittamisen vaikeudet. Teoksessa T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.-K. Lerkkanen & T. Siiskonen (toim.), Oppimisen vaikeudet (s. 304–322). Niilo Mäki Instituutti. [myös E-kirja]
 12. Närhi, V., Karhu, A., Klenberg, L., Paananen, M. & Puustjärvi, A. (2019). Tarkkaavuuden, itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen vaikeudet. Teoksessa T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.-K. Lerkkanen & T. Siiskonen (toim.), Oppimisen vaikeudet (s. 350–372). Niilo Mäki Instituutti. [myös E-kirja]
 13. Paananen, M., Aro, T., Närhi, V., & Aro, M. (2018). Group-based intervention on attention and executive functions in the school context. Educational Psychology, 38(7), 859–876. [saatavilla verkossa]
 14. Puustjärvi, A. & Luoma, I. (2019). Mutta onko tämä lapsi koulukuntoinen? Koulunkäyntikyvyn arviointi ja tukeminen. Lääkärilehti, 74(3), 115–120. [saatavilla verkossa]
 15. Räsänen, P., Ylönen, S., & Talvinen, A. (2019). Hahmotusvaikeudet. Teoksessa T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.-K. Lerkkanen & T. Siiskonen (toim.), Oppimisen vaikeudet (s. 374–391). Niilo Mäki Instituutti. [myös E-kirja]
Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste

help.jyu.fi

040 576 7760

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.