Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
2.3.2024 16:19

TTIP1003 Vanheneminen ja kansanterveys, 4 op, oppimistehtävä, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.1.24 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 60.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.2.23 - 31.3.24
Ilmoittautumisaika: 1.2.23 klo 0:00 - 31.1.24 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.2.23 - 31.3.24
Laajuus: 4 op
Ilmoittautuneita: 38
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Opintojakso kuuluu terveystieteiden perusopintoihin. 

Sisältö:
 • Gerontologia ja kansanterveys tieteenalana
 • Gerontologian teoreettiset perusteet
 • Väestönmuutos ja työelämä
 • Ikä, vanheneminen, sairastavuus, toimintakyky ja kuolleisuus
 • Vanhuus ja ageismi
 • Ikääntyvän väestön terveyden ja toimintakyvyn arvioiminen ja edistäminen
 • Aktiivisena vanheneminen
 • Ympäristön ja teknologian merkitys vanhusten hyvinvoinnille
 • Yksinäisyys, mieliala ja hyvinvointi vanhuudessa
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata vanhenemisen väestötasoisena ilmiönä
 • tietää gerontologian peruskäsitteet
 • osaa kuvata väestön ikääntymisen yhteiskunnallisia ja kansanterveydellisiä vaikutuksia
 • ymmärtää vanhuuden elämän luonnollisena osana ja osaa suhtautua kriittisesti stereotyyppisiin vanhuuskäsityksiin
 • osaa nimetä iäkkään väestön terveyden ja hyvinvoinnin mittareita yksilö- ja väestötasolla ja tietää niiden käytön periaatteet
 • osaa selittää toimintakyvyn käsitteen ja nimetä toimintakyvyn arviointimenetelmiä
 • ymmärtää ikääntyvän väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen periaatteet väestötasolla
Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/opintomaksut_avoin
 • Jos avoin yliopisto joutuu perumaan opinnot esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi, opiskelijalle tarjotaan ensisijaisesti suoritusoikeuden siirtämistä toiseen suoritustapaan. Jos tämä ei ole mahdollista, opiskelijalle hyvitetään koko opintomaksu. 
Suoritustavat:

Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella kirjallisen tehtävän. Kirjallisuuden lisäksi opintojaksolla on opiskelumateriaalina oheisaineistoa ja tallenteita. Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/  

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/jyuavoin_kayttajatunnus  

Kirjallisuus:

Heikkinen, E., Jyrkämä, J. & Rantanen, T. (toim.) 2013. Gerontologia. 3. painos. Helsinki: Duodecim. (ss. 16–109 ja ss. 278–554, Osa I: Gerontologia tieteenalana, Osa II: Vanheneminen väestötasolla, Osa IV Toimintakyky ja sen arviointimenetelmät, Osa V Vanhenemisen ja terveyden erityiskysymyksiä ja Osa VI: Hyvän vanhenemisen edistäminen) (369 s.)

Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste

help.jyu.fi

040 576 7760