Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.4.2024 04:56

TGEA1005 Gerontologiseen tutkimukseen perehtyminen, 4 op, Oppimistehtävä, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.1.24 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 60.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.3.23 - 30.4.24
Ilmoittautumisaika: 1.3.23 klo 0:00 - 31.1.24 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.3.23 - 30.4.24
Laajuus: 4 op
Ilmoittautuneita: 14
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Gerontologia (Avoin yo) (AVOTGE)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy gerontologian aineopintoihin.

Sisältö:
 • Gerontologinen tutkimus
 • Tieteellinen tieto
 • Argumentaatio
 • Opintojaksolla opiskelija syventää tietämystään jostakin gerontologisesta aiheesta (esim. yksinäisyys, terveyden edistäminen, fyysinen aktiivisuus) kirjoittamalla siitä tieteellisiin tutkimusartikkeleihin perustuvan kuvailevan kirjallisuuskatsauksen.   
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan

 • opiskelijalla on syvempää tietämystä yhdeltä gerontologian alueelta.
 • osaa hakea itsenäisesti gerontologian alan tutkimuksia valitsemastaan ilmiöstä
 • osaa laatia artikkelikatsauksen tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattaen
 • osaa yhdistää, vertailla ja tiivistää tieteellistä tietoa
 • osaa arvioida kriittisesti tieteellistä lähdekirjallisuutta 
Esitiedot:

Suositellaan gerontologian perusopintojen suorittamista ennen jakson opiskelua ja gerontologian aineopintojen loppuvaiheessa. 

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/opintomaksut_avoin
 • Jos avoin yliopisto joutuu perumaan opinnot esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi, opiskelijalle tarjotaan ensisijaisesti suoritusoikeuden siirtämistä toiseen suoritustapaan. Jos tämä ei ole mahdollista, opiskelijalle hyvitetään koko opintomaksu. 
Suoritustavat:

Opintojakso suoritetaan kirjoittamalla artikkelikatsaus.

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/  

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Oheiskirjallisuus:

 • Hirsjärvi, S. Remes, P. & Sajavaara, P. 2009 (tai uudemmat). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. (464 s.)
 • Tuula Tutkija -kirjoitusohjeet
Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste

 help.jyu.fi

 040 576 7760