Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
1.4.2023 19:41

TGEA1004 Asumisen ja hoivan paikat ja politiikat, 5 op, oppimistehtävä, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.4.23 - 31.1.24
Ilmoittautumisaika: 1.4.23 klo 0:00 - 31.8.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.4.23 - 31.1.24
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Gerontologia (Avoin yo) (AVOTGE)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy gerontologian aineopintoihin.

Sisältö:
 • Ikääntyvän väestön huomiointi asunto- ja hoivapolitiikassa
 • Yhteiskuntapolitiikan, ympäristögerontologian ja asumisen tutkimuksen näkökulmat
 • Ns. tavallisen asumisen ja palveluasumisen vaihtoehdot
 • Vanhojen ihmisten asumisen valinnat
 • Kodin ja asuinympäristön merkitys ikääntyvän ihmisen hyvinvoinnille
 • Uudet kansalliset ja kansainväliset välimuotoisen asumisen mallit 
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee paikallaan ikääntymisen politiikan (Ageing in Place) periaatteet ja tavoitteet sekä suomalaisen asumispalveluiden ja palveluasumisen järjestelmän pääpiirteet
 • ymmärtää ja osaa kuvata kodin ja asuinympäristön merkityksen vanhojen ihmisten identiteetille ja hyvinvoinnille
 • osaa vertailla ns. välimuotoisen senioriasumisen malleja ml. yhteisöllisen asumisen kansallisia ja kansainvälisiä sovelluksia
 • osaa soveltaa oppimaansa oman asuin- ja palveluympäristönsä tarkasteluun iäkkäiden ihmisten näkökulmasta
Esitiedot:

Suositellaan gerontologian perusopintojen suorittamista ennen jakson opiskelua.

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/opintomaksut_avoin
 • Jos avoin yliopisto joutuu perumaan opinnot esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi, opiskelijalle tarjotaan ensisijaisesti suoritusoikeuden siirtämistä toiseen suoritustapaan. Jos tämä ei ole mahdollista, opiskelijalle hyvitetään koko opintomaksu. 
Suoritustavat:

Opintojakson suoritetaan oppimistehtävillä.

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/  

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Valitaan vähintään yksi seuraavista:

 • Bernard M & Rowles G (eds.) (2016) Environmental Gerontology. New York, Springer.
 • Milligan C (2009) There’s No Place Like Home: Place and Care in an Ageing Society. Routledge.
 • Peace S, Kellaher L.A. & Holland C (2006) Environment and identity in later life. Maidenhead, New York, Open University Press.
 • Lisäksi muuta tentaattorin osoittamaa kirjallisuutta
Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste

 help.jyu.fi

 040 576 7760

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.