Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
29.11.2023 20:35

LTKY4004 Kehosta mitattavan hyvinvointitiedon analyysi ja tulkinta, 3 op, oppimistehtävä, JY:n avoin yliopisto

Liikunta- ja hyvinvointiosaaminen (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.8.23 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 45.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 23.1.23 - 9.11.23
Ilmoittautumisaika: 23.1.23 klo 0:00 - 31.8.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 23.1.23 - 9.11.23
Laajuus: 3 op
Ilmoittautuneita: 33
Organisaatiot:Liikunta- ja hyvinvointiosaaminen (avoin yo) (AVOLKTH)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:

Itsensä mittaaminen ja mitatun hyvinvointitiedon käsittely on arkipäiväistynyt puettavien laitteiden yleistyttyä. Tällä opintojaksolla kerrotaan kehosta mitatun hyvinvointitiedon taustalla olevista fysiologisista ja biomekaanisista ilmiöistä, esitellään mitatun tiedon analyysin pääperiaatteita, ja annetaan käytännön vinkkejä mittaustulosten tarkasteluun ja hyödyntämiseen liikunnan ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hyvinvointitietoa, sen mittaamista ja käytäntöön soveltamista tarkastellaan tällä jaksolla aihekokonaisuuksina, kuten sydän ja verenkiertoelimistö ja hengityselimistö, hermo-lihasjärjestelmä, kehon liike ja energiankulutus. Lisäksi esitellään tulevaisuuden mittausmenetelmiä, jotka tarjoavat mahdollisuuksia uusiin tai entistä tarkempiin hyvinvointitietoihin. 

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa  

  • tunnistaa, millaista mittaustietoa kehosta voi kerätä hyvinvoinnin ja suorituskyvyn edistämiseksi  
  • kuvata sydän ja verenkiertoelimistön, hengityselimistön, hermolihasjärjestelmän, kehon liikkeen ja energiankulutuksen mittausperiaatteita, mittaustarkkuutta ja virhelähteitä  
  • nimetä ja määritellä kehosta mitattavia ja niistä laskemalla johdettuja muuttujia  
  • analysoida ja tulkita kehosta mitattua hyvinvointitietoa  
  • soveltaa kehosta saatavaa mittaustietoa fyysisen kunnon, fyysisen aktiivisuuden, harjoittelun, suoritustekniikan, kuormittumisen ja palautumisen seurantaan  
Esitiedot:

LTKY4001 Kehosta mitattava hyvinvointitieto

Ilmoittautuminen:

Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin.

  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista.
  • Jos avoin yliopisto joutuu perumaan opinnot esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi, opiskelijalle tarjotaan ensisijaisesti suoritusoikeuden siirtämistä toiseen suoritustapaan. Jos tämä ei ole mahdollista, opiskelijalle hyvitetään koko opintomaksu.
Suoritustavat:

Opintojakso koostuu osiokohtaisista monivalintatenteistä ja soveltavasta oppimistehtävästä. Oppimistehtävän teet itsenäisesti tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella. Opettaja on kuitenkin helposti tavoitettavissa ja ohjeistaa tarvittaessa opintojakson suorittamisessa.  

Kaikki opiskelumateriaalit löytyvät Moodlesta. Voit itse aikatauluttaa opintojakson opiskelun opinto-oikeusajan sisällä ja palauttaa oppimistehtävän, kun saat tehtäväsi valmiiksi. Oppimistehtävän palautus tulisi tehdä kuitenkin viimeistään 9.10.2023 mennessä. Jos oppimistehtävää tarvitsee täydentää, niin täydennetty tehtävä tulisi palauttaa 9.11.2023 mennessä, jolloin opinto-oikeus opintojaksolle päättyy.  

Moodlen kurssialueelle pääset heti ilmoittauduttuasi ja voit aloittaa jakson suorittamisen välittömästi. Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/   

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste

help.jyu.fi

040 576 7760

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.