Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
4.6.2023 22:45

XJOX0001 Virtaa viestintään, 5 op, verkkokurssi, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 24.1.23 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 25.1.23 - 7.6.23
Ilmoittautumisaika: 28.11.22 klo 18:00 - 24.1.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 25.1.23 - 7.6.23
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 21
Maksimi osallistujamäärä: 50
Sopii vielä: 29
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kieli- ja viestintäopinnot (avoin yo)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

KURSSI TOTEUTUU. Ilmoittautumisia voidaan ottaa vielä 24.1. saakka.

Virtaa viestintään on Muuttuvan työelämän viestintä -opintokokonaisuuden aloituskurssi. Opintojaksolla tutustutaan muuttuvan työelämän viestintäilmiöihin ja niiden syihin. Opintojaksolla pääset pohtimaan kokemuksiasi työelämäviestinnästä ja jäsentämään niitä viestinnän tutkimuksen näkökulmasta. Saat laajan yleiskatsauksen keskeisimpiin työelämäviestinnän ilmiöihin, tulet havaitsemaan vahvuuksiasi viestijänä ja pääset pohtimaan sitä, millaista osaamista haluaisit jatkossa syventää. Lisää uusia jaksoja Muuttuvan työelämän viestintä -kokonaisuuteen on tulossa syksyllä 2023.

Opintojakso sopii erityisen hyvin niille, jotka ovat erilaisissa työelämän siirtymätilanteissa kuten vaihtamassa työpaikkaa tai palaamassa työhön, mutta soveltuu kaikille, jotka miettivät, millä taidoilla uudenlaisessa monikielisessä ja hybridissä työelämässä pärjää. Virtaa viestintään on uudenlainen keskusteleva ja tiimipohjainen kurssi, joka on suunniteltu mukailemaan aitoja viestintätilanteita. Kurssi koostuu kolmesta aikataulutetuista etätapaamisesta, pienryhmätyöskentelystä verkossa sekä itsenäisestä työskentelystä. Kurssin suoritukseen kuuluu mm. verkossa toteutettava pakohuonepeli, jossa päästään ratkomaan yllättäviä viestinnällisiä haasteita. Kurssin voi suorittaa kokonaan etäopintoina.

Jos olet tutkinto-opiskelija, opintojakso voi soveltua JYUn tutkinnoissa valinnaisiin viestintä- ja kieliopintoihin.

Huom! Kurssialue Moodlessa aukeaa vasta kun suoritusoikeus (opinto-oikeus) kurssille alkaa.

Sisältö:

Opintojaksolla on aikataulutettuja etätapaamisia, pienryhmätyöskentelyä verkossa sekä itsenäistä työskentelyä.

Sisältö

 • Oman viestintä- ja kieliosaamisen kartoittaminen
 • Hajautuneen tiimin toiminnan tarkastelu ja vertaistiimin jäsenenä toimiminen
 • Erilaisten työyhteisön ilmiöiden pohdinta vuorovaikutuksen näkökulmasta
 • Rakentavan palautevuorovaikutuksen hyödyntäminen oppimisessa
 • Erilaisiin tieteellisiin materiaaleihin tutustuminen ja niiden hyödyntäminen oman asiantuntijuuden kehittämisessä.
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • Tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa monikielisenä viestijänä.
 • Osaa asettaa tavoitteita vuorovaikutusosaamisensa kehittämiselle.
 • Ymmärtää rakentavan palautevuorovaikutuksen merkityksen oppimisessa.
 • Tunnistaa erilaisia työyhteisön vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä.
 • Osaa löytää materiaaleista olennaisen tiedon ja jäsentää sitä tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi.
Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/opintomaksut_avoin
 • Jos avoin yliopisto joutuu perumaan opinnot esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi, opiskelijalle tarjotaan ensisijaisesti suoritusoikeuden siirtämistä toiseen suoritustapaan. Jos tämä ei ole mahdollista, opiskelijalle hyvitetään koko opintomaksu
Suoritustavat:

Kurssin voi suorittaa kokonaan etäopintoina, lähitapaamisia ei ole. Kurssilla käytetään verkko-oppimisympäristö Moodlea sekä verkkokokousjärjestelmä Zoomia. Kurssialue Moodlessa aukeaa vasta suoritusoikeuden alettua eli 25.1. Linkki Zoomin kautta toteutettavaan opetukseen löytyy Moodlesta.

Kurssilla on kolme aikataulutettua etätapaamista, pienryhmätyöskentelyä verkossa sekä itsenäistä työskentelyä. Opintojakson alussa tehtävien tekemiseen annetaan aikaraamit, joiden puitteissa opiskelija voi itse aikatauluttaa työskentelynsä. Kurssin opettajina toimivat Movin yliopistonopettajat Jessica Hurme ja Jaana Tikkala. Voit lukea lisää kurssin sisällöistä ja toteutuksesta TÄSTÄ.

Kontaktiopetusta Zoomissa on kahtena iltana:

 • ke 8.2.2023 klo 17:30-19
 • ke 15.2.2023 klo 17:30-19

Pakohuonepeliajat tiimeille, valittavana on yksi ajankohta näistä vaihtoehdoista:

 • ke 22.3.2023 klo 17:30-19:30 Pakohuonepeli (toteutetaan verkossa)  VALITSE TÄMÄ, JOS HALUAT KURSSISUORITUKSEN MAHDOLLISIMMAN NOPEASTI (esim. toukokuun loppuun mennessä)
 • ke 29.3.2023 klo 17:30-19:30 Pakohuonepeli (toteutetaan verkossa)  Tämä kerta on varalla sitä varten, jos osallistujia on paljon. Toteutetaan vain tarvittaessa.
 • ke 19.4.2023 klo 17:30-19:30 Pakohuonepeli (toteutetaan verkossa)  Jos kurssisuorituksella ei ole kiire, voit valita tämän.

Lopuksi tehdään reflektiotehtävä, joka palautetaan 7.5.2023 mennessä Moodleen. Suoritusoikeusaika päättyy 7.6.2023, jolloin mahdollisten tehtävätäydennysten on oltava palautettuna.

Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla: Hyväksytty – hylätty. Tarkemmat arviointiperusteet annetaan opintojakson alussa.

Opiskelijoille lähetetään tammikuussa ilmoittautumisajan päätyttyä sähköpostitse viesti opintoihin orientoitumista varten.

Jos kurssi joudutaan perumaan ilmoittautuneiden vähäisen määrän vuoksi, siitä tiedotetaan opiskelijoille sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta: https://moodle.jyu.fi/

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta.

Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste

help.jyu.fi

029 441 8080