Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
2.10.2023 01:12

TIEP1830 Johdatus robotiikkaan, 2 op, kevät 2023, JY:n tutkinto-opiskelijoille maksuttomat opinnot, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 20.1.23 klo 15:00.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 6.2.23 - 31.8.23
Ilmoittautumisaika: 5.1.23 klo 9:00 - 20.1.23 klo 15:00
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 6.2.23 - 31.8.23
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 19
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla (avoin yo) (AVOHJOSTE), Tietotekniikka (avoin yo) (AVOTIE)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tämän Korppi-sivun kautta ilmoittaudutaan maksuttomalle TIEP1830 Johdatus robotiikkaan -opintojaksolle. Opintoihin voivat ilmoittautua kaikki Jyväskylän yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat.  

 • Tutustu ennen ilmoittautumista hakuohjeisiin ja valintaperusteisiin.
 • Jos kiintiöttömiin opintoihin hakeutuu enemmän opiskelijoita kuin avoin yliopisto voi kohtuudella ottaa vastaan, ilmoittautuminen voidaan keskeyttää. Tässä tapauksessa opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 

HUOM! Opiskelijoiden perustutkinto-oikeus sekä mahdolliset esitiedot tarkistetaan ilmoittautumisen päätyttyä, ja heille ilmoitetaan opinto-oikeuden myöntämisestä. Myönnetty maksuton opinto-oikeus on voimassa 6.2. - 31.8.2023.  

Opiskelijat, joille myönnetään maksuton opinto-oikeus, ilmoittautuvat tälle suoritustavalle maksuttoman opinto-oikeuden alettua. Jakso tulee suorittaa myönnetyn opinto-oikeuden aikana. 

Sisältö:

Kurssi on jaettu lukuihin, joista jokainen käsittää yhden seuraavista robotiikan perusteisiin kuuluvista aiheista:

 • Johdatus robotiikan perusteisiin (robotin ja robotiikan määritelmä, robottien luokittelu, mekaniikka ja historia)
 • Tekoäly robotiikassa
 • Teollisuusrobotit
 • Palvelurobotit
 • Ohjelmistorobotit
 • Robotiikan haasteet (mm. etiikka)
 • Robotiikan tulevaisuudennäkymiä
Osaamistavoitteet:

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tiedolliset perusvalmiudet robotiikasta, jotka mahdollistavat omien valmiuksien jatkuvan kehittämisen tulevaisuudessa. Soveltuu kaikille robotiikasta kiinnostuneille.

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on:

 • Robotiikan perusteiden hallinta
 • Kuva robotiikan erilaisista käyttömahdollisuuksista
 • Ymmärrys robotiikkaan liittyvistä haasteista
Esitiedot:

Ei pakollisia esitietoja, soveltuu kaikille robotiikasta kiinnostuneille.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen on sitova.

Suoritustavat:

Kurssi suoritetaan tekemällä hyväksytysti kurssiin liittyvät kirjalliset tehtävät. Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Laskennallisesti 54h työskentelyä, sisältäen kurssin kirjallisen aineiston lukemisen, luentovideoiden seuraamisen, sekä kirjallisten tehtävien tekemisen.
 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Oppimateriaali Moodle-työtilassa.

Lisäksi

 • Kurssimateriaali ja luentodiat
 • Muu robotiikkaan liittyvä kirjallisuus
Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
029 441 8080

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.