Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
2.10.2023 01:32

TIEP2000 Tekoälyn perusteita ja sovelluksia, 2 op, kevät 2023, JY:n tutkinto-opiskelijoille maksuttomat opinnot, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 20.1.23 klo 15:00.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 6.2.23 - 31.8.23
Ilmoittautumisaika: 5.1.23 klo 9:00 - 20.1.23 klo 15:00
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 6.2.23 - 31.8.23
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 22
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla (avoin yo) (AVOHJOSTE), Tietotekniikka (avoin yo) (AVOTIE)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tämän Korppi-sivun kautta ilmoittaudutaan maksuttomalle TIEP2000 Tekoälyn perusteita ja sovelluksia -opintojaksolle. Opintoihin voivat ilmoittautua kaikki Jyväskylän yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat.  

 • Tutustu ennen ilmoittautumista hakuohjeisiin ja valintaperusteisiin.
 • Jos kiintiöttömiin opintoihin hakeutuu enemmän opiskelijoita kuin avoin yliopisto voi kohtuudella ottaa vastaan, ilmoittautuminen voidaan keskeyttää. Tässä tapauksessa opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 

HUOM! Opiskelijoiden perustutkinto-oikeus sekä mahdolliset esitiedot tarkistetaan ilmoittautumisen päätyttyä, ja heille ilmoitetaan opinto-oikeuden myöntämisestä. Myönnetty maksuton opinto-oikeus on voimassa 6.2. - 31.8.2023. 

Opiskelijat, joille myönnetään maksuton opinto-oikeus, ilmoittautuvat tälle suoritustavalle maksuttoman opinto-oikeuden alettua. Jakso tulee suorittaa myönnetyn opinto-oikeuden aikana.

Sisältö:

Kurssilla tutustutaan tekoälyn perusteisiin ja sovelluksiin.

Modernit tekoälysovellukset perustuvat pääosin datasta oppimiseen. Jotta tekoäly kykenisi ihmismäiseen toimintaan, sen pitäisi pystyä oppimaan asioita esimerkiksi kuvista, puheesta, äänistä, teksteistä ja tapahtumaketjuista. Nykyiset tekoälyalgoritmit eivät pysty lisäämään tai luomaan oppimaansa malliin sellaista tietoa, jota niiden opettamiseen käytettävässä datassa ei ole. Opettamisessa käytettävän datan käsittelyyn tarvitaan monenlaisia tekniikoita, joita esitellään tällä kurssilla. Datan käsittelyn lisäksi tutustutaan neuroverkkoihin, tekstianalyysiin, kyberturvallisuuteen ja tekoälyn käyttöön eri yhteyksissä.

Tekoälysovelluksia käytetään useilla eri aloilla. Tekoälyä, erityisesti moderneja koneoppimismenetelmiä käytetään esimerkiksi puheen-, kuvan- ja tekstintunnistuksessa, tiedonlouhinnassa, lääketieteessä, peleissä sekä päätöksenteon tukijärjestelmissä. Tekoäly voi toimia ongelmanratkaisijan asemassa kyberuhkien havaitsemisessa, ratkaisemisessa ja torjunnassa.

Kurssi on jaettu lukuihin

 • Johdanto ja käsitteitä
 • Koneoppiminen, data ja luokittelumenetelmät
 • Neuroverkot
 • Tekstianalytiikkaa ja luonnollisen kielen käsittelyä
 • Kyberturvallisuus
 • Tekoälyn sovelluksia
Osaamistavoitteet:

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot tekoälystä ja sen sovelluksista.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa antaa useita esimerkkejä tekoälyn soveltamisesta
 • tuntee koneoppimisen ja luokittelumenetelmien perusteet
 • tuntee neuroverkkojen ja konvoluutioneuroverkkojen perusteet
 • osaa kertoa tekstianalytiikassa käytettävistä menetelmistä
 • tietää, miten tekoäly liittyy kyberturvallisuuteen
Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen on sitova.

Suoritustavat:

Oppimistehtävä on itsenäinen tapa suorittaa kurssi. Suoritukseen kuuluvat lukujen lopussa olevat verkkotehtävät ja loppuessee. Tehtävien tekemiseen tarvittava materiaali löytyy Moodle-työtilasta. Tehtävien viimeinen palautuspäivä on 31.8.2023. 

Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 

 • tehtävistä yhteensä vähintään 50% yhteispisteistä 
 • vähintään 3p jokaisen luvun tehtävistä 
 • hyväksytty suoritus esseestä 

Kurssi arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. 

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Oppimateriaali Moodle-työtilassa.

Lisäksi

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
029 441 8080

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.