Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
2.10.2023 02:06

ITKP0006 Palvelurobotiikka, 3 op, kevät 2023, JY:n tutkinto-opiskelijoille maksuttomat opinnot, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 20.1.23 klo 15:00.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 6.2.23 - 31.8.23
Ilmoittautumisaika: 5.1.23 klo 9:00 - 20.1.23 klo 15:00
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 6.2.23 - 31.8.23
Laajuus: 3 op
Ilmoittautuneita: 14
Maksimi osallistujamäärä: 40
Sopii vielä: 26
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Informaatioteknologian tiedekunnan opinnot (avoin yo) (AVOITK), Tietotekniikka (avoin yo) (AVOTIE)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tämän Korppi-sivun kautta ilmoittaudutaan maksuttomalle ITKP0006 Palvelurobotiikka -opintojaksolle. Opintoihin voivat ilmoittautua kaikki Jyväskylän yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat.

 • HUOM! Opintoihin valitaan 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Jonotuskäytänteestä johtuen toteutukselle voi ilmoittautua enemmän opiskelijoita, kuin on opiskelupaikkoja.
 • Tutustu ennen ilmoittautumista hakuohjeisiin ja valintaperusteisiin.
 • Ilmoittauduthan vain, jos aiot suorittaa tämän kurssin. Tarvittaessa peru ilmoittautumisesi, jotta uusi paikka avautuu muille opiskelijoille.

HUOM! Opiskelijoiden perustutkinto-oikeus sekä mahdolliset esitiedot tarkistetaan ilmoittautumisen päätyttyä, ja heille ilmoitetaan opinto-oikeuden myöntämisestä. Myönnetty maksuton opinto-oikeus on voimassa 6.2. - 31.8.2023.  

Opiskelijat, joille myönnetään maksuton opinto-oikeus, ilmoittautuvat tälle suoritustavalle maksuttoman opinto-oikeuden alettua. Jakso tulee suorittaa myönnetyn opinto-oikeuden aikana. 

Sisältö:

Palvelurobotiikalla tarkoitetaan sitä robotiikan sovellusaluetta, joka kattaa muut kuin teollisuuslaitoksissa tehtävät työt. Palvelurobotiikassa on kyse teknologian ja palvelujen yhteensovittamisesta eli roolista, mikä robotille halutaan antaa palvelujärjestelmässä. Onko robotin roolina olla työväline, autonominen toimija vai jotain muuta? Kun aiemmin robotteja saattoi löytää vain teollisuuslaitoksissa, oli yksinkertaista pitää robotin roolina olla vain työväline, mutta nykyään robotteja tapaa yhä useammin erilaisissa tehtävissä, joissa ne työskentelevät yhdessä ihmisten kanssa tai palvelevat ihmistä kyeten mm. sosiaaliseen vuorovaikutukseen.

 

Eräs merkittävimmistä palvelurobotiikan käyttökohteista on sosiaali- ja terveyssektori. SOTE-sektorin näkökulmasta väestön ikääntyessä hoitohenkilökunnan työtaakka ja kustannukset kasvavat nykyisestä merkittävästi, mutta uusi teknologia voi tuoda siihen apua ja säästöjä. Palvelurobotiikan tärkeimpiä tehtäviä on lisätä hyvinvointia ja terveyttä. Robotit tarjoavat hyviä mahdollisuuksia mm. hoitohenkilökunnan työn tukemiseksi tekemällä esimerkiksi välillistä hoitotyötä (esim. sairaalalogistiikka, potilaiden siirto, lääkkeiden jakelu sekä etäläsnäolo). Palveluroboteista on moneen tehtävään.

 

Opintojaksolla käsitellään mm.

 • omahoidon robotiikkaa
 • kotiapurobotteja ja älykoteja
 • lääketieteen robotiikkaa
 • hoitotyön robotiikkaa
 • organisaation robotiikkaa
 • sosiaalisia robotteja
 • opetusrobotteja
 • palvelurobotiikan hyödyntämistä Suomessa
Osaamistavoitteet:

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle tarpeelliset perusvalmiudet koskien palvelurobotiikkaa.

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

 • tuntee palvelurobotiikan perusteet
 • osaa määritellä ja luokitella palvelurobotiikkaa
 • ymmärtää palvelurobotiikan tarjoamia käyttömahdollisuuksia
 • tuntee palvelurobotiikkaan liittyviä haasteita
Esitiedot:

TIEP1830 Johdatus robotiikkaan (2 op) tai vastaavat tiedot

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen on sitova.

Suoritustavat:

Tervetuloa mukaan palvelurobotiikan opintojaksolle!

Kurssi suoritetaan tekemällä hyväksytysti kurssiin liittyvät kirjalliset tehtävät. Kurssilla tehdään harjoitustyönä kirjallinen luonnos itsesuunniteltavasta palvelurobotista hyödyntäen opintojaksolla opittuja asioista sekä syvennetään opittua tietoa pohdinnan ja tiedonhaun avulla.
 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Oppimateriaali Moodle-työtilassa.

Lisäksi

 • Kurssimateriaali ja luentodiat
 • Muu robotiikkaan liittyvä kirjallisuus
Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
029 441 8080

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.