Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
2.10.2023 11:45

LTKY4004 Kehosta mitattavan hyvinvointitiedon analyysi ja tulkinta, 3 op, oppimistehtävä, kevät 2023, JY:n tutkinto-opiskelijoille maksuttomat opinnot, JY:n avoin yliopisto

Liikunta- ja hyvinvointiosaaminen (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 7.2.23 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 15.2.23 - 9.11.23
Ilmoittautumisaika: 23.1.23 klo 9:00 - 7.2.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 15.2.23 - 9.11.23
Opettaja(t): Maria Schildt (maria.m.schildt@jyu.fi)
Tuuli Suominen (tuulisuominen@hotmail.com)
Laajuus: 3 op
Ilmoittautuneita: 17
Maksimi osallistujamäärä: 40
Sopii vielä: 23
Organisaatiot:Liikunta- ja hyvinvointiosaaminen (avoin yo) (AVOLKTH)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tämän Korppi-sivun kautta ilmoittaudutaan maksuttomalle LTKY4004 Kehosta mitattavan hyvinvointitiedon analyysi ja tulkinta -opintojaksolle. Opintoihin voivat ilmoittautua kaikki Jyväskylän yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat jo suorittaneet LTKY4001 Kehosta mitattava hyvinvointitieto -opintojakson.

  • HUOM! Opintoihin valitaan 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Jonotuskäytänteestä johtuen toteutukselle voi ilmoittautua enemmän opiskelijoita, kuin on opiskelupaikkoja.
  • Tutustu ennen ilmoittautumista hakuohjeisiin ja valintaperusteisiin.
  • Ilmoittauduthan vain, jos aiot suorittaa tämän kurssin. Tarvittaessa peru ilmoittautumisesi, jotta uusi paikka avautuu muille opiskelijoille.

HUOM! Opiskelijoiden perustutkinto-oikeus sekä mahdolliset esitiedot tarkistetaan ilmoittautumisen päätyttyä, ja heille ilmoitetaan opinto-oikeuden myöntämisestä. Myönnetty maksuton opinto-oikeus on voimassa 15.2. - 9.11.2023.  

Opiskelijat, joille myönnetään maksuton opinto-oikeus, ilmoittautuvat tälle suoritustavalle maksuttoman opinto-oikeuden alettua. Jakso tulee suorittaa myönnetyn opinto-oikeuden aikana.

Sisältö:

Itsensä mittaaminen ja mitatun hyvinvointitiedon käsittely on arkipäiväistynyt puettavien laitteiden yleistyttyä. Tällä opintojaksolla kerrotaan kehosta mitatun hyvinvointitiedon taustalla olevista fysiologisista ja biomekaanisista ilmiöistä, esitellään mitatun tiedon analyysin pääperiaatteita, ja annetaan käytännön vinkkejä mittaustulosten tarkasteluun ja hyödyntämiseen liikunnan ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hyvinvointitietoa, sen mittaamista ja käytäntöön soveltamista tarkastellaan tällä jaksolla aihekokonaisuuksina, kuten sydän ja verenkiertoelimistö ja hengityselimistö, hermo-lihasjärjestelmä, kehon liike ja energiankulutus. Lisäksi esitellään tulevaisuuden mittausmenetelmiä, jotka tarjoavat mahdollisuuksia uusiin tai entistä tarkempiin hyvinvointitietoihin. 

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa  

  • tunnistaa, millaista mittaustietoa kehosta voi kerätä hyvinvoinnin ja suorituskyvyn edistämiseksi  
  • kuvata sydän ja verenkiertoelimistön, hengityselimistön, hermolihasjärjestelmän, kehon liikkeen ja energiankulutuksen mittausperiaatteita, mittaustarkkuutta ja virhelähteitä  
  • nimetä ja määritellä kehosta mitattavia ja niistä laskemalla johdettuja muuttujia  
  • analysoida ja tulkita kehosta mitattua hyvinvointitietoa  
  • soveltaa kehosta saatavaa mittaustietoa fyysisen kunnon, fyysisen aktiivisuuden, harjoittelun, suoritustekniikan, kuormittumisen ja palautumisen seurantaan  
Esitiedot:

LTKY4001 Kehosta mitattava hyvinvointitieto

Ilmoittautuminen:

 

Ilmoittautuminen on sitova.

Suoritustavat:

Opintojakso koostuu osiokohtaisista monivalintatenteistä ja soveltavasta oppimistehtävästä. Oppimistehtävän teet itsenäisesti tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella. Opettaja on kuitenkin helposti tavoitettavissa ja ohjeistaa tarvittaessa opintojakson suorittamisessa.  

Kaikki opiskelumateriaalit löytyvät Moodlesta. Voit itse aikatauluttaa opintojakson opiskelun opinto-oikeusajan sisällä ja palauttaa oppimistehtävän, kun saat tehtäväsi valmiiksi. Oppimistehtävän palautus tulisi tehdä kuitenkin viimeistään 9.10.2023 mennessä. Jos oppimistehtävää tarvitsee täydentää, niin täydennetty tehtävä tulisi palauttaa 9.11.2023 mennessä, jolloin opinto-oikeus opintojaksolle päättyy.  

Moodlen kurssialueelle pääset heti ilmoittauduttuasi ja voit aloittaa jakson suorittamisen välittömästi. Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/   

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste

help.jyu.fi

029 441 8080

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.