Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
2.10.2023 12:10

Gerontologian perusopintokokonaisuus, 25 op, kevät 2023, JY:n tutkinto-opiskelijoille maksuttomat opinnot, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 13.4.23 klo 15:00.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 2.5.23 - 31.7.24
Ilmoittautumisaika: 30.3.23 klo 9:00 - 13.4.23 klo 15:00
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 2.5.23 - 31.7.24
Opettaja(t): Päivi Eskola (paivi.eskola@jyu.fi)
Laajuus: 25.0 op
Ilmoittautuneita: 5
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Gerontologia (Avoin yo) (AVOTGE)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tämän Korppi-sivun kautta ilmoittaudutaan JY:n tutkinto-opiskelijoille maksuttomiin gerontologian perusopintoihin. Ilmoittautumisaika: 30.3.2023 klo 9:00-13.4.2023 klo 15:00​. 

  • Tutustu ennen hakua hakuohjeisiin ja valintaperusteisiin.

  • Jos kiintiöttömiin opintoihin hakeutuu enemmän opiskelijoita kuin avoin yliopisto voi kohtuudella ottaa vastaan, haku voidaan keskeyttää. Tässä tapauksessa opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.  

HUOM! Opiskelijoiden perustutkinto-oikeus sekä mahdolliset esitiedot tarkistetaan ilmoittautumisajan päätyttyä, ja heille ilmoitetaan opinto-oikeuden myöntämisestä. Myönnetty maksuton opinto-oikeus on voimassa 2.5.2023-31.7.2024.

Opiskelijat, joille myönnetään maksuton opinto-oikeus, voivat ilmoittautua gerontologian perusopintokokonaisuuden opintojaksoille opinto-oikeuden alettua.  

Sisältö:

Gerontologian perusopinnoissa opiskelija perehtyy ihmisen vanhenemiseen terveyden ja toimintakyvyn näkökulmasta huomioiden erityiskysymyksinä ihmisen psyykkisen vanhenemisen, eettiset näkökulmat, ravitsemuksen, liikunnan ja ympäristön merkityksen.

Osaamistavoitteet:

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa

- määritellä gerontologian alan keskeiset käsitteet

- tarkastella ihmisen vanhenemista yksilöllisenä ja monimuotoisena prosessina

- arvioida eettisten kysymysten merkityksen sekä vanhustyössä että ihmisen vanhenemisen tutkimuksessa

- arvioida ympäristötekijöiden, liikunnan ja ravitsemuksen merkitystä ikääntyvän ihmisen terveyden edistämisessä

- lukea ja soveltaa tutkimuskirjallisuutta

- arvioida tiedon luotettavuutta kriittisesti

- työskennellä verkko-oppimisympäristössä ja kehittää verkko-opiskelutaitoja

Ilmoittautuminen:
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Kun opinto-oikeutesi on voimassa, ilmoittaudu myös perusopintokokonaisuuteen sisältyville opintojaksoille. Löydät opintojaksot opinto-oppaasta.
Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste
help.jyu.fi

Puh: 029 441 8080

Avainsanat:

gerontologia, gerontologian perusopinnot

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit