Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
2.10.2023 00:05

Lasten ja nuorten liikunnan perusopintokokonaisuus, 25 op, kevät 2023, JY:n tutkinto-opiskelijoille maksuttomat opinnot, JY:n avoin yliopisto

Lasten ja nuorten liikunta (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 13.4.23 klo 15:00.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 2.5.23 - 31.7.24
Ilmoittautumisaika: 30.3.23 klo 9:00 - 13.4.23 klo 15:00
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 2.5.23 - 31.7.24
Opettaja(t): Henna Haapala (henna.l.haapala@jyu.fi)
Laajuus: 25 op
Ilmoittautuneita: 10
Maksimi osallistujamäärä: 25
Sopii vielä: 15
Organisaatiot:Lasten ja nuorten liikunta (avoin yo) (AVOLNL)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tämän Korppi-sivun kautta haetaan opinto-oikeutta JY:n tutkinto-opiskelijoille maksuttomiin lasten ja nuorten liikunnan perusopintoihin. Hakuaika: 30.3.2023 klo 9:00-13.4.2023 klo 15:00

  • Opintoihin valitaan 10 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä​. Jonotuskäytänteestä johtuen toteutukselle voi ilmoittautua enemmän opiskelijioita, kuin on opiskelupaikkoja
  • Tutustu ennen hakua hakuohjeisiin ja valintaperusteisiin.
  • Jonotuskäytänteestä johtuen toteutukselle voi ilmoittautua enemmän opiskelijioita, kuin opiskelupaikkoja on tarjolla.

HUOM! Opiskelijoiden perustutkinto-oikeus sekä mahdolliset esitiedot tarkistetaan ilmoittautumisajan päätyttyä, ja heille ilmoitetaan opinto-oikeuden myöntämisestä. Myönnetty maksuton opinto-oikeus on voimassa 2.5.2023-31.7.2024.

Opiskelijat, joille myönnetään maksuton opinto-oikeus, voivat ilmoittautua lasten ja nuorten liikunnan perusopintojen opintojaksoille opinto-oikeuden alettua. 

Sisältö:

Lasten ja nuorten liikunnan opintokokonaisuudessa opiskelija perehtyy lasten ja nuorten kasvuun, kypsymiseen ja kehitykseen sekä liikuntaan ja liikunnan ja terveyden välisiin yhteyksiin liittyviin erityiskysymyksiin.

Lapset kasvavat, kypsyvät ja kehittyvät kukin omalla tahdillaan, eivätkä aikuisilla havaitut liikunnan lainalaisuudet aina päde lapsilla. Yhteiskunnan muuttuminen ja liikkumattomuuden mahdollisuuksien lisääntyminen haastavat lasten ja nuorten normaalia kasvua, kypsymistä ja kehitystä. Useiden kansansairauksiemme juuret ovat lapsuudessa ja elämänkaaren terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi osaamista ja ymmärrystä lasten ja nuorten liikunnasta tarvitaan yhä enemmän. Lasten ja nuorten liikunnan tuntemisesta on hyötyä lasten ja nuorten liikunnanohjauksessa, urheiluvalmennuksessa, varhaiskasvatuksessa, liikunnanopetuksessa sekä terveystiedossa.

Lasten ja nuorten liikunnan perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tietää lasten ja nuorten liikunnan erityispiirteet ja pystyy soveltamaan niitä käytännön ohjaus- ja valmennustilanteissa. Perusopintokokonaisuuteen sisältyvien opintojaksojen tarkoituksena on lisätä opiskelijan ymmärrystä lasten ja nuorten fyysiseen aktiivisuudesta aina sen terveysvaikutuksia selittävistä molekyylitason mekanismeista fyysisen aktiivisuuden edistämiseen ja liikunnan ohjaamiseen sekä didaktisiin ja pedagogisiin kysymyksiin.

Osaamistavoitteet:

Perusopintokokonaisuuden käytyään opiskelija

  • ymmärtää lasten kasvun, kypsymisen ja kehityksen ja niiden roolin lasten ja nuorten liikunnassa
  • tiedostaa fyysisen aktiivisuuden vaikutusten erot lasten ja aikuisten välillä
  • hahmottaa lasten ja nuorten liikunta- ja urheiluharjoittelun perusperiaatteet ja erityiskysymykset
  • on sisäistänyt fyysisen aktiivisuuden määritelmän ja fyysisen aktiivisuuden suositukset ja hahmottaa mahdollisuuksia fyysisen aktiivisuuden edistämiseen
  • on hankkinut valmiudet toteuttaa fyysisen kunnon ja motoriikan mittauksia vastuullisesti ja turvallisesti sekä hankkinut ymmärrystä lasten ja nuorten liikunnan ohjaamisesta.
Ilmoittautuminen:
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Kun opinto-oikeutesi on voimassa, ilmoittaudu myös valitsemiisi aineopintokokonaisuuden opintojaksojen suoritustapoihin. Löydät opintojaksot opinto-oppaasta.

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit